Gå til sidens hovedinnhold

E16 til Nymoen – en missing link | Torgeir Haave Bentsen

– Behovet for denne nyveien er åpenbar: Trafikken i Gummikrysset fjernes, og utfordringene i Eggemo-bakkene dempes.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Knut Arild Hareide (KrF) i NTP-kommentar til fullføring av ny riksvei 4 i Gran kommune: «Her blir det penger til oppstart på ny parsell.

Det er nemlig et «hull» langs veistrekningen Gran/Roa.» Strekningen Roa – Lyngsjakken er anslått å koste ca. 4,3 milliarder kroner, for rundt 26 km ny vei.

LES OGSÅ: Se hvorfor du må regne med lange køer her: – Vi jobber 24 timer i døgnet for å bli raskt ferdige

I Norsk Transportplan (NTP) for 2022 – 2033 er videreføring av E16 fra Eggemoen til Nymoen/Hensmoen ikke nevnt. En strekning på ca. 7 km, som etter utbygging vil bli inntil tre km kortere.

Grundig utredet

Statens vegvesen har grundig utredet prosjektet, som har vært på en rekke høringer, og der trasévalget er fastlagt.

Behovet for denne nyveien er åpenbart: vil bety en vesentlig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss sentrum og store miljøforbedringer. Trafikken i Gummikrysset fjernes, og utfordringene i Eggemobakkene dempes.

Utførte trafikkberegninger viser at gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss og på Hadelandsveien fra Norderhovkrysset vil bli redusert. Strekningen Ve - Nymoen – Hensmoen vil ta over denne trafikken, og også takle den økte trafikken når firefelts ny E16 er framme til Ve-krysset.

Ring 4

Bygging av E16 fra Eggemoen til Nymoen/Hensmoen vil bidra til å etablere en «ring 4» for å avlaste veinettet rundt Oslo. E16 er også en del av øst-/vestforbindelsen E16 Bergen – Sverige.

Vedtatt kommunedelplan i Ringerike følger traséalternativ C fra planprogrammet. Har vært utfordrende for Forsvaret og anleggene på Eggemoen, men utfordringene skal være kartlagt og løst. Likevel – er regjeringen utsatt for press fra Forsvaret?

Les også

Leserne reagerer sterkt på vei-vraking: – Eggemobakkene er en pest og en plage

Enkeltpersoner kan ha sterk innflytelse i beslutningsprosesser. Når strekningen Roa til Lyngsbakken i Lunner/Gran har fått ja i NTP, mens Eggemoen - Nymoen er ignorert, er det nærliggende å spørre: hvor har påvirkningene ligget?

Rigmor Aasrud

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap /født 1960) var ordfører i Gran 1995-2005, og er sentral i Arbeiderpartiet. En rekke verv, og leder av partiets valgkomite.

Hun var innom på Ringerike, ifølge lokalavisen, i sakens anledning, og hun kan kontaktes for å høre mer om Arbeiderpartiets vurderinger i NTP-prioriteringene.

Nasjonal Transportplan er ikke en ekte plan. Som Marianne Marthinsen (Ap) skriver i sin kronikk i Aftenposten søndag 20. juli, der hun gir råd og vink til aspirerende stortingspolitikere: «Om du har lyst til å gjøre et virkelig samfunnsnyttig bidrag i løpet av din tid på Stortinget, kan du forsøke å gjenreise NTP som effektivt styringsredskap. Du går i så fall noen ensomme år i møte.»

Løpet er ikke kjørt

Løpet er likevel ikke kjørt. Videreføring av E16 fra Eggemoen til Nymoen/Hensmoen er av nasjonal betydning, og må inn på prioritert plan i NTP.

Utfordringen er om nødvendig: flytte bevilgninger fra en omstridt videre veibygging mellom Roa og Gran til påtrengende behov for videreføring av E16 fra Eggemoen til Nymoen.

Kommentarer til denne saken