Arne Nyhus, kontrollingeniør i Statens vegvesen bekrefter til Ringerikes Blad like før klokka 19.30 at veien nå er åpnet igjen for trafikk ved rasstedet mellom Elstangen og rasteplassen. To store steiner og flere små har rast ut på stedet.

– Nå kan trafikken igjen kjøre på E16, og det er bra, for det er mye trafikk og det var lange køer, sier Nyus til Ringerikes Blad.

Mannskaper fra entreprenøren NCC har fått ryddet på stedet etter steinraset.

– Det ser bra ut på stedet, og massene ved rasstedet ser stabile ut. Vi vurderte det slik at vi kunne åpne veien for trafikk igjen. Nå har vi bestilt en geolog som skal komme og vurdere forholdene nærmere. Vi håper det skjer mandag, legger Nyhus til.

Statens vegvesen har tilgang på egne geologer. Det kan bli aktuelt å stenge veien en kort periode mandag mens undersøkelsene pågår.

Men nå kan i hvert fall bilistene bruke E16 på vanlig måte i Hole hele søndag kveld.

LES OGSÅ: Steinras ved E16 i Hole

– Omkjøring vil bli om Utstranda. Vi håper den sørgående trafikken kan gå som normalt og at det bare er nordgående som må gå på omkjøringsveien, sier Nyhus som er på vei ut til rasstedet.

Litt etter klokka 18 ble veien stengt i begge retninger.


Årsaken til stengingen er fordi det må ryddes opp etter raset, og mannskapene fra entreprenøren NCC, skal også se på om det er nødvendig å ta bort annen stein som kan rase ut, og om det er fare for nye ras.

LES OGSÅ: Så nære var de store steinene å treffe veibanen – Lars (39): Søndagsturen ble litt annerledes enn planlagt

– Dette vil ta litt tid, men hvor lenge veien må være stengt er ikke godt å si. Hvis vi ser at det er fare for nye ras må veien være stengt fram til en geolog kan se på det. Hvis det ikke er fare for nye ras blir veien bare stengt den tiden det tar å rydde opp. Vi har graver på plass, sier han.