I Høyre lurer vi på om Senterpartiet, med Arbeiderpartiet på slep, helt har mistet gangsynet i denne saken.

Eller kanskje det er hukommelsen de mistet. For Sps Slagsvold Vedum gikk høyt på banen og lovte at staten skulle ta regningen for oppløsningen, i det minste de nødvendige utgiftene.

Nå vet vi at det Ap- og Sp-ledede fylkesrådet søker regjeringen om 377 millioner til å dele Viken. Hva sier regjeringspartiet Sp da?

LES OGSÅ: Nå er det bestemt hvordan det nye Buskerud-skiltet skal se ut: – Det er en glede

Regning med gaffel

Partiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, kommenterte i NRK for noen uker siden at Viken kanskje hadde skrevet regning med gaffe,l og at det er veldig merkelig at det skal koste nesten det samme å løse opp som å slå sammen.

Vi synes det er urovekkende at Senterpartiets talsperson verken har respekt for sitt eget fylkesråd eller forstår at det blir dyrere å ha tre av hver enn bare én.

Tre sett med fylkesdirektører, tre toppledergrupper, tre kollektivselskap, - i det hele tatt tre fylkesadministrasjoner i stedet for én.

Ap og Sp bare funnet rom for 200 millioner til oppløsning av fylker og kommuner i statsbudsjettet, selv om disse samlet ber om mer enn 800 millioner. Når 600 millioner skal bortforklares, da holder det ikke å vise til saldering og revidering av statsbudsjettet, eller kommende statsbudsjett.

Innbyggerne må stille opp

Løftet om at staten tar regningen viste seg å være noe som ikke var til å stole på. Det er dessverre innbyggerne i nye Akershus, Østfold og Buskerud som må stille opp for resten av reverseringsfesten.

Vi i Høyre mener hele denne utgiften skulle vært unngått ved å beholde Viken.

Investeringen ved å etablere Viken er allerede tatt og stordriftsfordelene ved å effektivisere driften av fylkeskommunen ville utlignet investeringskostnaden i løpet av få år.

Alle disse pengene burde blitt brukt på bedre skoler, bedre kollektivtrafikk, mer kultur og frivillighet.

Det er pussig at fylkestinget skal behandle en sak om å opprette flere samarbeid mellom de nye fylkene, rett og slett fordi fagmiljøene hver for seg er for små.

Gode fagmiljøer

Det beviser jo bare at det hadde vært mye bedre å beholde den fylkeskommunen vi har, og som er stor nok til å ivareta gode fagmiljøer.

Legg til at prosessen med å dele Viken og etablere nye Akershus, Østfold og Buskerud er preget av svært stramme tidsfrister og høy risiko.

Fylkesrådet advarer selv om at man ikke tåler ytterligere forsinkelser i arbeidet, og at konsekvensen vil kunne være at flere av de digitale tjenestene ikke vil være klare til bruk når de nye fylkene skal overta for Viken.

I så fall blir det kaotisk når de nye fylkene starter opp.

Symbolpolitikk

Bildet av dyr, underfinansiert og risikofylt symbolpolitikk er komplett.

Vi minner om fjellvettreglene, «vend i tide, det er ingen skam å snu.» Behold Viken og bruk pengene på bedre tjenester til innbyggerne våre.