Skal tog frakte folk og gods eller skal toget bruke kortest tid mellom A og B? Og hvor skal folk gå på toget?

Dropp ny bane, oppgrader nåværende spor, så togene kan gå fortere, og bruk eksisterende jernbanestasjoner slik at folk kan gå på toget i nærområdet.

LES OGSÅ: Glad for ny E16, men lei av å vente på banen: – Nå setter vi inn støtet

Slipper å bruke bil

Da slipper man å bruke bil, og kjøre mange kilometer for å gå på toget.

Oppgrader jernbanesporet Drammen - Hønefoss og Hønefoss - Jevnaker - Roa, og bygg spor til Gardermoen og oppgrader også jernbanesporet Hønefoss - Bergen.

Tog til Bergen er en fin togtur, man kan jobbe med PC og drikke kaffe og slappe av, med fin natur og utsikt. Dette er et miljøvennlig alternativ, skog og jordbruk blir ikke ødelagt.

Intercity

Man kan også kjøre intercitytog Hønefoss - Drammen - Oslo og Hønefoss - Roa - Gardermoen, hvis man bygger spor til Gardermoen.

Dropp Ringeriksbanen, og tenk miljø, vi trenger all dyrkbar mark.