Det er allerede klart at «Nye Buskerud» vil få en trangere økonomi enn tidligere.

Spørsmålet melder seg da fort: Vil vi på Ringerike virkelig «inn der igjen»?

Var vi så fornøyde med skoler, veier, busstilbud osv. at vi tar sjansen på dette, når vi vet at tilbudet til innbyggerne vil bli dårligere? Eller bør vi nå se på alternativer først?

LES OGSÅ: Viken bør bestå – alternativet er ikke lenger bærekraftig | Terje Dahlen

Savner ikke Buskerud

For å si det rett ut, jeg tror ikke mange savner «gamle Buskerud». I årevis var Ringerike misfornøyd med de tilbudene fylkes ga oss.

Følelsen av å være nummer 2 eller 3 i konkurransen om midlene i fylket var sterk. Buskerud var lokomotivet, vi kun en vogn lenger bak.

Les også

Farvel til fornuften? | Lise Bye Jøntvedt

Nå skal Ringerike bli et vekstområde, vi står dermed sterkere selv. Er da tiden inne til å beskytte oss litt, slik at ikke Ringerike blir en indirekte melkeku for Drammen i tillegg?

Andre alternativer

Etter min mening er tiden inne til å stikke fingeren i jorden og undersøke om det er andre alternativer som Ringerike er mer tjent med, gjerne sammen med Hole og Jevnaker.

En av årsakene til at «Nye Buskerud» blir svekket er gamle kraftavtaler som tidligere sikret ekstra inntekter nå er tilbakeført til eierkommunene.

Det er i utredningene i forbindelse med mulig oppløsning av Viken dokumentert at budsjettene i Buskerud vil bli sterkt svekket i flere år.

Følelser og nostalgi

Hva gjenstår da av behov for endring? Jo, slik jeg ser det er det kun snakk om følelser, nostalgi omkring navnet og selvsagt det uttalte behovet hos enkelte politiske krefter for såkalt reversering.

Les også

La følelsene ligge, og Viken bestå: – Sløsing med penger | Øyvind Lien

Hvilket forhold har folk egentlig til fylkeskommunen? Hva har Viken gjort feil, om man ser bort fra navnet? Hva er det Buskerud gjorde bedre enn Viken? Har noen noe nært forhold til en fylkeskommune uansett? Dette kan være aktuelle problemstillinger nå.

I tillegg er det også et spørsmål om pengebruken. Opp mot en halv milliard av samfunnets kroner vil "ryggekameratene" bruke på å oppløse Viken. Det er mange kilometer med vei, mange skoleplasser og mange bussruter ut i distriktene.

Så hvorfor skal vi rygge, når resultatet blir et klart dårligere tilbud, i beste fall i noen år, i verste fall i lang tid?

Bringer oss ikke fremover

Å rygge har dessuten aldri bragt noen fremover.

Jeg ønsker at kommunestyrene i lokalkommunene nå tar tak i saken og sørger for at alternativene sjekkes ut. Noen avgjørelse kan selvsagt ikke tas uten at konsekvensene ligger på bordet, enten det er snakk om Buskerud eller Akershus.

Slik saken nå står er uansett tiden inne til å sjekke alternativene, på vegne av innbyggerne i lokalkommunene.

Inntil så skjer sier jeg et klart nei til at «Lillebror» automatisk skal gli inn i Buskerud igjen.

Jeg antar at det samme behovet nå finnes i Hole. Jevnaker må også gjøre seg opp en formening om hvor den beste fremtiden ligger.