Dømt for innbrudds- og tyveriraid i Hønefoss

Den Hønefoss-bosatte mannen (36) ble domfelt for 29 av de 30 straffbare forholdene han var tiltalt for.