Mannen i 30-årene, som i dag bor et annet sted, nektet straffskyld for alle unntatt ett forhold. Flere av dem fordi han ikke husket dem.

I sommer ble det kjent at naboer til kommunens nødboliger på Nakkerud var skremt, etter flere episoder med bråk og hærverk. Den tiltalte var involvert i flere av hendelsene.

Trussel på Tyribo

Mannen ble kjent skyldig i å ha kommet med trusler som var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. 23. juni sa han til en ansatt ved Tyribo at han «ville begå et drap» eller lignende hvis han ikke fikk helsehjelp. Den ansatte forklarte seg i retten, og i dommen refereres forklaringen slik:

«Vitnet har forklart at hun hadde ansvaret for beboerne og ble engstelig. Noen av beboerne hørte hva skjedde utenfor ble urolige. Hun har presisert at dette er eldre mennesker som har vanskeligheter med å forflytte seg og at de blir uroet i sitt hjem.»

Kvinnen låste døren og ringte politiet, som skal ha gitt beskjed om å holde døren låst til politiet var fremme.

Bar kniv og gasspistol

Han var tiltalt, og ble kjent skyldig i å ha kommet med to trusler til, begge 12. juli. Han truet en mann han kjenner med kniv, og holdt kniven opp mot halsen til en annen mann, og slo ham i ansiktet med knivskaftet. Ved en av hendelsene bar han en gasspistol.

Han knuste også et vindu i en leilighet på Nakkerud ved hjelp av en brannøks.

Han ble i tillegg funnet skyldig i kroppskrenkelse etter at han slo en annen mann i ansiktet med flat hånd 12. juli. En måned tidligere tok han kvelertak på en mann i Hønefoss sentrum og slo ham i ansiktet.

Truet politiet

En junidag i Oslo brukte han trusler for å forsøke å påvirke polititjenestemenn til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling. Han truet med å slå dem eller knuse dem eller lignende, mens han holdt fram knyttede never og sto i bokseposisjon.

Han var tiltalt for fem tilfeller av ordensforstyrrelse og ble frifunnet for en av dem og dømt for de øvrige. Han ble også dømt for å ha båret kniv på offentlig sted i Hønefoss.

– Uroet eldre mennesker

Tingretten slår fast at truslene og legemskrenkelsene fremstår som de mest alvorlige forholdene.

«Det er utvilsomt skjerpende når kniv og våpen erinvolvert i trusselsituasjoner hvor tiltalte også er ruset. Ved trusselen overfor ansatt ved Tyribo Omsorgssenter hadde tiltalte hverken kniv eller våpen, men forholdet er alvorlig fordi det uroet eldre mennesker og var skremmende for den ansatte som hadde ansvaret for beboerne», står det i dommen.

Behandling

Den tidligere straffedømte mannen ble dømt til fengsel i åtte måneder, hvorav fem anses utholdt i varetekt. De tre siste månedene ble gjort betinget, på vilkår om at han oppholder seg på rusbehandlingssenteret han bor på nå.