Gå til sidens hovedinnhold

Domstolsreformen tukler med tingretten på Ringerike | Kari Anne Sand (Sp)

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringspartiene og Frp har presset på for å få igjennom domstolsreformen gjennom en uforsvarlig rask saksbehandling i Stortinget, på tvers av Justiskomiteens flertall. I november skal domstolsreformen opp i Stortinget.

Fra forslaget ble levert til den er ferdig behandlet går det kun noen uker. Dette er svært alvorlig.

En massiv motstand både fra kommuner, næringsliv, advokater og domstolene selv er ikke hensyntatt.

Ledes fra Drammen?

I tillegg har blant annet politijuristene, Kriminalomsorgen og Politiets fellesforbund advart mot nok en reform i justissektoren. Dersom forslaget får flertall i Stortinget vil Ringerike tingrett og de andre tingrettene i Buskerud bli ledet fra Drammen selv om Ringerike Tingrett defineres som rettssted.

Forslaget vil medføre en sterk reduksjon av antall sorenskrivere og en sentralisering av domstolledelsen.

Et rettssted kan rent administrativt legges ned av Domstolsadministrasjonen på et senere tidspunkt.

Faktum er at regjeringens forslag innebærer at dagens tingretter i Buskerud med unntak av Drammen når som helst og uten politisk behandling kan legges ned med regjeringens forslag.

Med regjeringens forslag vil i tillegg jordskifteretten på Gol forsvinne og de ansatte må dermed til Drammen.

Minimumsbemanning

Regjeringen foreslo i mars at det skulle være minimumsbemanning på 1 dommer per rettssted, men går nå bort fra dette, noe som i realiteten vil si at vi får flere titalls tomme lokaler over hele landet som kun brukes hvis domstollederen sender en dommer til disse lokalene.

Høyre fortsetter dermed sin ideologiske kamp mot distriktene og de kan umulig ane konsekvensene av dette for lokalsamfunn, rettssikkerheten for den enkelte eller de økonomiske konsekvenser.

Frykter konsekvensene

Med «Næpolitireformen» friskt i minne frykter jeg for konsekvensene av domstolsreformen.

Sentraliseringen rundt Oslogryta blir påfallende når man bare langs flytogets trase (Dramme- Gardermoen) med dette forslaget samler fire tingretter.

Dette er like mange som det skal være i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder - til sammen!

Kommentarer til denne saken