Det skriver VG. Den tidligere politimannen mente at Norge hadde brutt retten til rettferdig rettergang.

Klagen til EMD ble levert i mai i år.

Jensen ble i juni i fjor dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og brudd på grove narkotikaforbrytelser i den mye omtalte Cappelen-saken.

I november avviste Høyesterett Jensens anke, og dommen var dermed rettskraftig.