Med sommeren i full anmarsj over store deler av Norge betyr det også at det som kanskje er sommerens verste eventyr begynner å nærme seg: Flåttsesongen.

Den neste uken vil det blant annet være 24 grader flere dager. Det knuser blant annet været som er i ferieparadiset Mallorca.

– Flåttsesongen startet allerede i mars i enkelte områder vil nok vare fram til oktober og november. Hvor mye flått det blir dette året er det vanskelig å si noe sikkert om, siden det er mange faktorer som innvirker på flåttbestanden, blant annet overlevelse fra tidligere år, trekkfugler, tilgangen på vertsdyr. Det er derfor vanskelig å spå om hvor mye flått det blir framover, forteller Snorre Stuen, professor ved Veterinærhøgskolen til Nettavisen.

Han har i flere år studert flåtten og bestanden i Norge. De siste årene har han sett endringer blant Norges flått.

– Kommer millioner av flått

Totalt finnes det 40 ulike arter med flått rundt om i Europa. Disse trives best i varmere klima, men kan etablere seg i Norge i nær framtid derfor klimaendringene fortsetter. I tillegg finnes det flere arter i Afrika og Asia.

I Norge har vi mellom 12 og 13 ulike flåttarter, hvor den vanligste, Skogflåtten, finnes langs kysten helt opp til Nordland.

Flått regnes som den viktigste smittesprederen blant blodsugerne i Nord-Europa.

– Det kommer millioner med flått til Norge årlig med trekkfugler, som spres utover landet, forteller Stuen.

Blant annet fester de seg til trekkfugler og blir med på reisen til Norge. Med temperaturøkningene har dette skjedd med flere nye flåttarter.

Deriblant jaktflåtten, som kommer fra Sør-Europa og særlig fra Tyrkia. I 2021 ble den påvist på en hest i Norge, den har også vært funnet på et menneske i Nord-Norge.

– Den trenger 15 grader over lengre perioder for å utvikle seg, men den kan unntaksvis gjøre det ved varme somre her i landet, sier Stuen.

Så langt er det kun larven til flåtten som er oppdaget i Norge. I Sverige har den tropiske flåtten blitt påvist flere steder, som blant annet den svenske avisen Aftonbladet har skrevet om.

40 prosent dødelighet

Årsaken til svenskenes bekymring er at jaktflåtten er bærer Krim-kongofeber, en blødningssykdom som opprinnelig kommer fra Asia.

I 2016 ble det for første gang rapportert to tilfeller i Spania, hvorav ett var hos en helsearbeider. Det ble også i 2016 rapportert 4 tilfeller i Bulgaria. I 2022 ble det meldt et større utbrudd i Irak. Det skriver Helse Norge om sykdommen.

Sykdommen har 40 prosent dødelighet.

– Det er ikke påvist i Norge og så langt heller ikke andre steder i Nord-Europa. Det er mer sannsynlig at noen som er på ferie i et av områdene der sykdommen forekommer, vil kunne få det, enn at vi får det i Norge, sier Stuen.

Flåtteksperten tror at det med klimaendringer og økte temperaturer vil komme flere ulike flåttarter til Norge og som vil kunne etablere seg, slik man nå ser i Sverige. Disse flåttartene vil igjen komme med nye smittestoff. Så langt er rundt 20 ulike smittestoff påvist hos flått er i landet.

– Det er estimert at det skal bli varmere og fuktigere i nærmeste framtid, og særlig varmen er viktig for at flere flåttarter vil kunne etablere seg her i landet. Det er mer flåttbårne smittestoff i Europa som høyst sannsynlig vil komme til dette landet. Så vi må være forberedt og mer oppmerksomme, sier Stuen.