Ved enkelte av tilfellene, som er registrert fra 1. januar til 10. mai i år, har togfører måttet bruke nødbremsen eller kraftig redusere hastigheten, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

I samme tidsrom i 2020 ble det registrert 21 lignende hendelser. Økningen er størst på Nordlandsbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen.

– Det er ikke store tall, men vi er bekymret over den markante økningen. Nå roper vi varsku for å unngå tragedier der tog kjører på barn som leker i sporet, sier prosjektleder Pål Buset for Bane NORs holdningsskapende program.

Bane Nor har utviklet en nettside, Banorama.no, for å gi barn og unge nødvendig kunnskap.