Juli-tallene fra Nav viser at 745 personer i Ringerike var helt ledige. Det utgjør 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

For ett år siden var 347 personer arbeidsledige. Økningen er på hele 87 prosent og ses selvfølgelig i sammenheng med korona-pandemien.

Ledigheten er størst i aldersgruppen 30–39 år med 223 personer, og 100 av de ledige har yrkesbakgrunn innen reiseliv og transport.

Færre

Men det går riktig vei. Ved utgangen av juli var 21.020 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken.

Dette er 3.421 færre enn ved utgangen av juni.

Men sammenlignet med utgangen av juni er 852 flere registrert som helt ledige, en økning på sju prosent.

Permittert

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier i en pressemelding at rundt 40 prosent av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, mens det samme gjelder om lag 70 prosent av de delvis ledige.

– I løpet av juli har det blitt 3 400 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Antallet delvis ledige er kraftig redusert, og det er gledelig å se at mange nå er tilbake i full jobb, sier Speilberg.

Antallet delvis ledige har sunket kraftig siden forrige måned. Ved utgangen av juli er 7.205 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 4.167 personer sammenlignet med juni.