Prisene på bilbruk øker kraftig. KNAs siste undersøkelser viser at vi nå har nådd en tålegrense knyttet til avgiftsnivået på nødvendig bilbruk.

Moms, trafikkforsikringsavgift, drivstoffavgifter, bompenger, engangsavgifter. Bilavgiftene er mange og skal løse stadig flere problemer, og dermed blir kostnadsbyrden for den enkelte bilist som er avhengig av bilen stadig tyngre å bære. KNA har lenge forsøkt å løfte en debatt om en modell for bilavgifter hvor forutsigbarhet og flersidig bærekraft hvor hensyn til miljøet, statens inntekter og folks økonomiske tåleevne i blir ilagt vekt.

LES OGSÅ: Frp-topp i strupen på regjeringen: – Direkte farlig politikk

Kutter fritidsaktiviteter

Siste årets radikale kostnadsøkninger har vært dramatiske for vanlige folk, og særlig de som sitter nederst ved bordet. KNA gjorde nylig en nasjonal spørreundersøkelse hvor vi undersøkte hvordan kostnadsnivået tilknyttet bilhold slår ut for bilistene. Det var nedslående lesing.

Mer enn hver fjerde bilist har måttet kutte ut hobbyer og fritidsaktiviteter siste året på grunn av økte drivstoffpriser. Blant de med anstrengt økonomi har hver sjette gjort det samme, og de som er bosatt i distriktene rammes hardere enn øvrige.

16 milliarder

Bompengesatsene går stadig oppover, og i fjor endte de totale bompengekostnadene på rundt 13 milliarder kroner. I år anslår samferdsdepartementet at de kan øke ytterligere opp mot 16 milliarder.

I vår undersøkelse oppgir hver femte bilist at de ofte kjører omveier for å unngå de høye bomavgiftene. Også her kommer folk som er bosatt i distriktene og de med dårlig råd særlig dårlig ut.

LES OGSÅ: Nå gir Tanja (36) og Monica (37) opp butikken: – Har stått her på dugnad i over et halvt år

Ikke råd til å velge trafikksikre veier

Det er i ferd med å danne seg et A- og B-lag langs veiene, hvor kostnadene til nødvendig bruk av bilen og veien prises så høyt at mange ikke har råd til å bruke veiene, og nye, mer effektive og trafikksikre veier blir så dyre at mange må kjøre mer trafikkfarlige omveier. Dette skaper dypere kløfter mellom folk med god og dårlig råd og by og land.

For KNA er denne utviklingen uakseptabel. Det burde den være også for en regjering som har satt seg fore å være ombud for vanlige folk i hele landet.