Med en skatt på nær 30 millioner kroner i fjor er det ingen tvil: Aage Thoresen troner øverst på skattetoppen i Ringerike kommune. 68-åringen fra Hønefoss står oppført med en inntekt på 43,3 millioner kroner og en formue på 1,6 milliarder i 2020. Det viser skattelistene som ble offentliggjort onsdag morgen.

Se listene for Ringerike, Hole og Jevnaker nederst i saken!

LES OGSÅ: Slik sjekker du skattelistene uten å bli oppdaget: – En «guilty pleasure»

Vi må en del millioner lavere for å finne kommunens nest største skattyter, men likevel er det slett ikke småpenger Arne Vidar (71) bidro med til fellesskapet i fjor: 8,9 millioner kroner betalte den tidligere Leiv Vidar-eieren i skatt. Det gjorde han ut av en inntekt på 19,2 millioner og en formue på 155 millioner. Det er nå fire år siden Vidar solgte Hønefoss-flaggskipet til Scandza AS.

Jus, handel og eiendom

Tredjeplass på skattelista er det Sigurd Holter Torp som har. Han er partner i advokatfirmaet Schjødt i Oslo og har tidligere vært dommerfullmektig i Ringerike tingrett. Advokaten betalte 8,8 millioner kroner i skatt i fjor. Han tjente 17,9 millioner kroner.

Johannes Sangnes er med 7,7 millioner kroner i skatt den fjerde største skattyteren i Ringerike. 64-åringen fra Haugsbygd har hatt en lang karriere i Reitan-gruppen, med ulike lederstillinger. Tidligere i år fortalte han at han slutter i jobben som administrerende direktør i Reitan Convenience. Sangnes hadde en årsinntekt på 16,4 millioner kroner i 2020. Formuen hans beløper seg til 32 millioner.

Eirik Bonde Aslaksrud skattet 5,8 millioner kroner, tjente 16 millioner i fjor og er oppført med en formue på 77 millioner. 56-åringen er kjent fra eiendomsbransjen og har en rekke verv i ulike selskaper. Han er blant annet daglig leder og styreleder i Safedon Norge, som forhandler hygieneprodukter.

Personene på de fem øverste plassene på skattetoppen i Ringerike bidrar til sammen med nesten 60 millioner kroner i skatt.

LES OGSÅ: Disse tjente mest i våre tre kommuner

Hole: Tronrud på topp

Ingen i nabokommunen Hole når opp til topp fem i Ringerike, men den største skattyteren bidrar likevel med formidable 5,4 millioner kroner til fellesskapet. Han heter Nils Kjetil Tronrud. 54-åringen bor på Røyse og har gjort stor suksess innen bil- og eiendomsmarkedet. Han eier blant annet XPND, som har hovedkontor på Hvervenmoen. XPND står for utviklingen av Helgelandsmoen næringspark og Vestre torg i Hønefoss. Tronrud hadde en inntekt på 1,8 millioner og en formue på 227 millioner kroner i fjor.

På andreplass i Hole finner vi Stian Ottersen Bergli. 45-åringen skattet 3,7 millioner kroner og hadde en inntekt på 8,2 millioner kroner i fjor. Deretter følger Geir Inge Stokke (55) som er konsernsjef i Coop Norge. Han skattet 3,4 millioner av en inntekt på 7,3 millioner kroner og står oppført med 0 i formue.

Frode Svenskerud Hagen er Holes fjerde største skattyter. Han er daglig leder og styreleder i eiendomsselskapet Home Invest AS og har flere andre verv, blant annet styreleder i Grand hotell i Hønefoss. 54-åringen betalte 3,3 millioner kroner i skatt i fjor og hadde en inntekt på 9,6 millioner kroner. Formuen hans er 38 millioner kroner.

På femteplass er Christel Linn Langvall Søreide (43). Hun er advokat i Oslo og jobber for Advokatfirmaet Wiersholm AS. Årsinntekten hennes var 7,5 millioner kroner og hun betalte drøyt 3 millioner kroner i skatt.

Jevnaker:

Christian Bruun (40), daglig leder og eier i entreprenørbedriften Åsmund Pettersen & sønn, topper lista i Jevnaker. Han betalte 3,3 millioner i skatt i fjor. Inntekten hans var 9,3 millioner kroner og 40-åringen har en formue på 38 millioner kroner.

På andreplass er Aasmund Drolsum, som er gårdbruker på Kinge gård hvor han blant annet driver hesteoppdrett. 59-åringen drev tidligere Søster Ninas sykehjem, før virksomheten ble solgt videre til Villa Skaar. Drolsum skattet 2,4 millioner kroner av en inntekt på 10 millioner og en formue på 9,2 millioner.

Ståle Syversen betalte 2,1 millioner kroner i skatt, noe som gir tredjeplass på skattetoppen i Jevnaker. Han er Norgessjef i Nordomatic, som leverer automatiseringsløsninger til byggeprosjekter. Inntekten hans var 6,1 millioner kroner i fjor. 50-åringen har en formue på 9,4 millioner.

Sverre Corneliussen (51) betalte drøyt to millioner kroner i skatt. Han er prosjektsjef i Håndverkskompaniet, en entreprenørbedrift i Oslo. Årsinntekten hans i fjor var 4,9 millioner kroner.

Jevnakers femte største skattyter er Glenn Andre Sandli Messel. Han er prosjektleder i Håndverkskompaniet og skattet 1,7 millioner kroner. Årsinntekten hans var 4,7 millioner kroner.

Dette betyr skattetallene

Tallene som står i årets skattelister nærmer seg å være ett år gamle.

Inntekt: Inntekten som fremkommer i skattelistene, er det som på skattespråket kalles for alminnelig inntekt. Det vil si lønnsinntekt og alle andre skattepliktige inntekter – minus alle fradrag i inntekt. På grunn av fradragene som «alle» får, er lønnsinntekten og andre inntekter ofte vesentlig høyere enn det som fremkommer i skattelistene.

Formue: Formue er ikke det samme som rene penger. Det vesentligste av en formue kan være verdiene i en bedrift. Den kan bestå av lite omsettelige eiendeler, som maskiner, varelagre og tekniske installasjoner. Det finnes ingen fasit for hvor stor formue en privatperson har. Kapitals liste over landets 400 rikeste personer lages ved hjelp av en beregning av anslåtte verdier.

Skatt: Dette er samlet utlignet skatt for inntektsåret 2020. Det er summen av all skatt som er betalt i løpet av fjoråret. All bruttoskatt, skatt på alminnelig inntekt, formuesskatt og all annen skatt. Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret blant annet som følge av klage på fastsettingen.