– Jeg vil rette en stor takk til den raske responsen som skjedde etter henvendelse til «Fiks gata mi». Sykkel og gangstien fra Norderhov til Sandby ble utmerket brøytet samme dag. Vil samtidig oppfordre alle som har mulighet til å teste ut vintersykling. Du slipper kø, sparer utgifter til drivstoff, forbrenner kalorier og ikke minst sparer miljøet, hilser en fornøyd syklist til Direkte linje.

Om godsvogn fra Høka

– Jeg vokste opp på Evenstad i Stor-Elval på 50-tallet. Der var jernbanen eneste transportmiddel for å komme ut av bygda, uten å måtte ro over Glomma. Togene ble trukket av damplokomotiver, både person- og godstog. Men morgen og kveld ble det benyttet en liten, enmannsbetjent, dieseldrevet motorvogn på strekningen Hamar-Røros. Togføreren satt ved siden av motoren, helt åpent som i en buss. Vi kalte den da også «Skinnebussen». Denne vogna hadde ingen plass til reisegods, aviser eller post, men den var utstyrt med en tilhenger slik som avbildet side 11 i Ringerikes Bblad. 6. februar i år. Dette var i sannhet et lokaltog som ungdom fra søndre del av Stor-Elvdal benyttet til realskolen på Koppang, og det var opprettet et ekstra stoppested en kilometer syd for stasjonen slik at vi kunne få litt kortere gangvei til skolen. Jeg var alltid sent ute om morgenen, men husker at skinnebussen til og med ventet på meg en gang jeg var ekstra sen, skriver Morten Spongsveen, hytteeier på Storøya til Direkte linje ... og Alfred Wingar fra Jevnaker forteller at han husker godsvogna fra Høka ble brukt på Krøderbanen på 1950-tallet til å frakte reisegods i. Her også hang godsvogna etter en dieseldrevet motorvogn («skinnebuss»). Wingar husker at godsvogna ikke var koblet til med ordentlig kobling. Den var koblet til med et stag. Jeg denne godsvogna fra Høka var vanlig i bruk på flere sidebaner, sier Wingar på telefonen til Direkte linje.

 

Brenner du for noe til Direkte linje? 
Ring 32 17 96 66 eller send epost til [email protected]