– Prinsippet om at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, gjelder tydeligvis ikke i trafikken. Og det reagerer jeg som mangeårig sjåfør sterkt på, sier Odd Bekkelund til Direkte linje.

Bakgrunnen er ulykken på Vestre Ådalsvei sent tirsdag kveld.

– Jeg leser i Ringerikes Blad at politiet opplyser at de har beslaglagt sjåførens førerkort på mistanke om uaktsom kjøring. Det synes jeg er feil. Først må saken etterforskes videre. Og eventuelle reaksjoner bør ikke komme før man eventuelt kan bevise påstanden om uaksomhet, sier Odd Bekkelund.