– Eikliveien må ikke bli et alternativ til Osloveien

Direkte linje. Illustrasjon: Colourbox

Direkte linje. Illustrasjon: Colourbox

Av
DEL

Direkte linje– I utgangspunktet vil vi ikke gjøre noen endringer på kjøremønsteret i andre veier enn de som er omfattet av trygg skolevei-prosjektet. Det vil si at Alf Westerns gate fortsatt vil være stengt med en såkalt brøytebom mellom Eikliveien og Osloveien. Men vi vil vurdere behovet for andre tiltak når gatene i prosjektet er i normal drift, sier Erik Josephson, prosjektleder Samfunn Utbygging i Ringerike kommune, som et svar til gårsdagens Direkte linje.

– Vi har en del trafikkmålinger fra før prosjektet, og vi vil foreta tilsvarende målinger når alt er ferdig for å se hvordan trafikken har endret seg.

– Når det gjelder Eikliveien er det to viktige forhold som må ivaretas, for det første må trafikksikkerheten for myke trafikanter være god, og vi må sørge for at Eikliveien blir en trygg boliggate og ikke et alternativ til Osloveien. Når det gjelder fortau- og gatebredde, så følger dette Statens vegvesens standard, og er også beskrevet i trafikksikkerhetsanalysen som ble gjennomført i forkant av behandlingen av reguleringsplanen for ny skole og boligområde Benterud (Plan-id 399), sier Josephson.

BAKGRUNN: Eikli får gangvei like bred som bilveien

– Takk til Felefransen

– Stor takk til poet Felefransen Vistekleiven for sitt dikt «Takk for praten». Diktet ga oss en riktig så morsom start på uka. Hilsen Bjørg Hamborg.

Brenner du for noe? Ring 32 17 96 66 eller send e-post til direkte.linje@ringblad.no

Artikkeltags