– Jeg syklet på det nymalte feltet (delvis) ned Hønegaten. Det ble betegnet som en rød løper for syklistene i Hønefoss i avisen her om dagen. Er dette en dårlig spøk, eller er det noen som har hatt moro av å se hvordan det kan bli når de asfalterer med rød asfalt? Om kommunen ikke vet om dette, burde de få vite hvordan det blir seende ut før de er ferdige, om dette blir sluttresultatet. Tiltaket er veldig bra, når feltet blir håndverksmessig bra gjort, og på en måte som vil holde i mange år (rød asfalt). Klarer de ikke bedre en dette, kan de like godt la være, sier Øivind Eidal Wiken.

LES OGSÅ: Dette mener leserne om det røde sykkelfeltet

Rallykjøring i Stabellsgate

– Er det virkelig ingen her i byen som bryr seg om trafikken i Stabellsgate. Her kjøres det motorkjøretøy som bråker så til de grader! Hvor er politiet her i byen? Nå må det settes fartsgrense og kontroll på enkelte bråkebøtter. Dere som er ansvarlige: gjør noe, sier Mari Ris.

Montessori

– Jeg er ikke pedagog av utdanning, men når jeg ser at Ringerike Montessori skole har fått nei til å utvide med ungdomsskole, rører det ved rettferdsansen. Det ser jeg på som kontrollerende vrangvilje. Barneskolen og ungdomsskolen skiller lag når et barn sosialt sett er i mest sårbar aldersgruppe. Jeg har også hatt ungdommer i huset og har fått kjenne på den offentlige ungdomsskolens egenartede hake. Ringerike Steinerskole fikk omsider lov til å utvide med ungdomsskole for en god del år siden, det dreier seg om små skoler med liten ekspansjonspotensial og truer neppe den offentlige skolen. Når en myndighet gir Montessori Ja til a, barneskole, bør den i all anstendighet også gi et Ja til b, ungdomsskole. Er det ikke et slikt eksempel den offentlige administrasjonen forventer at vi alle skal følge, spør Susi Berg.

Ros til avgått HBK-styre

Styret i HBK har som kjent valgt å trekke seg som følge av dårlige sportslige resultater og anstrengt økonomi. Avtroppende styreleder og styret for øvrig er vel neppe ansvarlig for plasseringen på tabellen. Det er det spillerne og trenerapparatet som er. I forhold til den dårlige økonomien er det vel «gammel moro» som er hovedårsaken til den negative egenkapitalen. Jeg har også inntrykk av at klubben har kommet i økonomisk balanse og nå driver med overskudd. Avtroppende styre og styreleder fortjener ros for økonomistyringen og satsingen på bredde- og toppfotballen, bl.a. med lag i 2. divisjon både på dame- og herresiden, sier «fotballinteressert innbygger».

LES FLERE SAKER:

Sykkelbyen

– De fleste har glemt at Hønefoss allerede i 1971(!) fikk Norges første gang- og sykkelvei. Den går fra gamle meieritomta (Soknedalsveien), gjennom «røret» ved jernbaneundergangen, forbi Leiv Vidar og opp til Veien skole. Hadde vi fortsatt den gode intensjonen fra den gang, hadde vi for lengst hatt et nettverk av gang og sykkelveier på kryss og tvers, sier Jens E. Fjeld.

LES OGSÅ: Jeg trodde Hønefoss skulle være en sykkelby | Lise Bye Jøntvedt

Brenner du for noe til Direkte linje?
Ring 32 17 96 66 eller send e-post til direkte.linje@ringblad.no