– Ser av avisoppslag at Per Olaf Lundteigen (64), Sp-politiker, småbruker i Vestfossen, og mangeårig rikspolitiker, fortsatt ivrer for oppstart av Ringeriksbanebygging i 2019. Forslag: hvorfor ikke ta utflytting til røysebygda i Hole, og oppleve nedbygging av langt mer fruktbar jord enn i hjembygda? Spørsmål: Hva er hans agenda for å ødelegge oppslutning om Senterpartiet i Hole foran Stortingsvalget? Nei til regjeringsskifte? I så fall hvorfor, spør Torgeir Haave Bentzen i en e-post til Direkte linje.

Brenner du for noe til Direkte linje? 
Ring 32 17 96 66 eller send epost til direkte.linje@ringblad.no