– Et befriende innlegg

– En stor takk til R. Kristiansen som hadde de rette ord og uttrykk som hun ga i denne avis.

LES INNLEGGET HER: Ranveig Kristiansen: Bør Den norske kirke unnskylde seg?

– Dette er jo de viktigste ord og handlinger som kommer tydelig frem i den store bok som er utgått fra vår skaper. Men det hadde ikke gått lang tid før motargumenter kommer frem her, men dette har vel den betydning at Bibelen blir mindre og mindre tatt på alvor i våre dager. Men Herrens bok står nok sterkere i troen for dem som skjønner at det er den «rette tid» som er det viktigste for oss mennesker her i livet, og heldigvis så er det godt å vite at ingen av oss mennesker får oppgitt dette, skriver E. Bagge til Direkte linje.

LES FLERE INNLEGG I DENNE DEBATTEN:

– Et fantastisk lokalsykehus

– Som 75-åring ble jeg akutt lagt inn på medisinsk avdeling 4. etasje. Jeg vil gi takk og honnør for den faglige dyktigheten og det gode humør de enkelte viser både natt og dag. Dette gjelder alle, hjemmehjelper, ambulansefolk, legevakt og på avdelingen leger, sykepleiere hjelpepleiere, renholdere, ja, alt personale. Og maten var god. Kort og godt: Ringerike sykehus er et fantastisk loaklsykehus, hilser Eirik Jørgensen på telefonen til Direkte linje.

– Feil om skade

– Ringerikes Blad skrev om en ulykke som skjedde søndag 1. oktober hvor det hadde vært en front-mot-front bilulykke. Det ble skrevet at det ikke var noen personskader etter uhellet, men dette stemmer ikke. Barnebarnet mitt på 22 år var passasjer i baksetet på den ene bilen og han ble så hardt skadet at han måtte opereres samme kveld. Etter dette er han operert flere ganger, og det har oppstått komplikasjoner. Jeg syns det er rart at det kan stå at det ikke var noen personskader når dette er fullstendig feil, sier Bjørg Holter til Ringerikes Blad. (I slike saker bringer vi videre opplysninger vi får referert fra politiets logg. Red. anm.)

Brenner du for noe til Direkte linje?
Ring 32 17 96 66 eller send epost til direkte.linje@ringblad.no