Taxier på tomgang ved sykehuset

– Jeg er helt enig med A. Berget i at det er en uting at taxier (og andre kjøretøy) står og går på tomgang i mange minutter, både utenfor inngangen på sykehuset og andre steder. Men jeg har en bemerkning til siste del av innlegget om røykerne utenfor inngangen som blir plaget med eksosen: Det er tydelig merket med «røyking forbudt» både utenfor inngangen, ved benkene til venstre for inngangen og oppe på «haugen» foran inngangen, der det er bord og benker. Dette burde også alle som røyker forholde seg til og i stedet benytte røykesonen (røykebua) slik at alle de som reagerer på/ikke tåler røyk kan slippe å måtte sitte i eller gå gjennom røykskyen når de sitter på «haugen» eller skal inn/ut av sykehuset. Hilsen Gerd R.

Om støy i nabolaget

– Stakkars Harald Rijordet Kleveland; han må ha en uutholdelig slitsom hverdag! Håper han bor i en liten hytte langt ute i skogen, uten fuglekvitter, barn og gressklippere. Støy? Dette er jo bare en berikelse, å føle at mennesker, små og store lever rundt deg, spør du meg.

Med støyende hilsen Leslie Henriksen

Eiendomsskatten i Hole

Ser i Ringerikes Blad at ordfører Per R. Berger i Hole skal fjerne eiendomsskatten innen høsten 2018. Hvorfor ikke nå til høsten? Nei, det er jo valg denne høsten. Robek er bare et påskudd for at det skal se pent ut. Hadde dette vært aktuelt, hadde dere satt vedtaket ut i livet denne høsten, Robek eller ei. Hilsen en som har sluttet å tro på julenissen. Ole Arnfinn Thorsrud

Brenner du for noe til Direkte linje? 
Ring 32 17 96 66 eller send epost til direkte.linje@ringblad.no