– Jeg vil tro at mange på Jevnaker ønsker å benytte seg av lensmannskontoret. Vi har i hvert fall forsøkt mange nok ganger, uten hell. Så da burde de for det første ha stabilt åpent, og for det andre må vedkommende som er der, ha kompetanse til å utføre de sakene man kommer dit med slik at man ikke blir henvist til Hønefoss, skriver en Jevnaker-innbygger.

LES OGSÅ: Politimester vil legge ned Jevnaker lensmannskontor

– Ros til Haakon Tronrud

– Haakon Tronrud fortjener honnør og ros for å ha bygd ut og restaurert i Arnemannsveien i samme stil som bygningene omkring. Det viser at han har «hjerte for byen». Han er også en lokal gründer med ansvar for flere hundre arbeidsplasser, som bidrar med betydelige skatteinntekter til fellesskapet, skriver Olav Relling i en e-post til Direkte linje.

LES MER: Stappfullt på Sørsida Grill & BBQ på åpningsdagen

Vannet på Kilemoen

– Elisabeth Gammelsæter skriver om kjemperessurser av grus på Ringerike. Har hun helt oversett det som nylig sto i Ringerikes Blad, om at det var stor fare for forurenset drikkevann på Kilemoen? Det vil i så fall bety kjemikalier for å få «rent» vann. Noe som blant annet kan påvirke allergikere, skriver Tove Larsen i en e-post til Direkte linje.

Brenner du for noe til Direkte linje? 
Ring 32 17 96 66 eller send epost til direkte.linje@ringblad.no