– Er det administrasjonen – rådmannen – som har tatt over styringen i kommunen? spurte Henschien, og utfordret videre:

– På tide at valgte politikerne tar av seg skyggelua og viser hvem som egentlig bestemmer.

I dét ligger det en kritikk som ordfører Hansen ikke berører i sitt svar. Han slår fast:

– Ifølge kommuneloven er det de folkevalgte i kommunestyret som har det øverste ansvar og som derav fatter vedtak.

Likevel, av praktiske årsaker, har kommunestyret delegert myndighet til rådmannen og ulike komiteer.

– Rådmannen er delegert myndighet så langt loven tillater. De folkevalgte har likevel ansvaret.

Som ordfører har han imidlertid ingen tilsvarende delegert myndighet, understreker Hansen.

Delegeringen er nok forklaringen på at Henschien med flere opplever at administrasjonen ved rådmannen har tatt over styringen, innser Hansen.

Men, forsikrer han, kommunestyret kan når som helst trekke tilbake delegert myndighet.

– Så langt har ikke dette vært et tema i kommunestyresalen. Derfor må man anta at de folkevalgte er tilfreds med den daglige styringen – inkludert den avgjørelsesmyndighet som er gitt rådmannen.

Brenner du for noe til Direkte linje? 
Ring 32 17 96 66 eller send epost til [email protected]