Lite kreativt navn på restaurant

– Jeg referer til artikkelen om den nye restauranten på Søndre torg. Her leser jeg at navnet skal være Glatved AS, dette mener jeg blir fullstendig feil. Glatved-navnet har ingenting på sørsida å gjøre, jeg refererer både til gamle Glatved Hotel og til Glatved-brygga, som begge er tilhørende på nordsida. Navnet på restauranten burde være mye mer originalt enn dette, og noe helt annet. Å kalle en restaurant på sørsida for Glatved blir dermed helt feil, og jeg tror mange er enige med meg i dette. Bybrua er et klart skille mellom nord- og sørsida, sier nordsidajenta Grete Maren Faafeng til Direkte linje.

Ringerikes Blad gjør oppmerksom på at det er selskapet som skal drive den nye restauranten som heter Glatved AS. Det er foreløpig ikke kjent hva selve restauranten skal hete.

Feil navn i artikkel

– Jeg leser artikkelen «Mysteriet med flyhalen er nå blitt løst», hvor det innledningsvis refereres til sjefen for flyskolen Little Norway i Canada, under 2. verdenskrig. Jeg mener riktig navn på denne flysjefen er Ole Reistad, ikke Olav Reistad, som det står i teksten. I tillegg hadde Ole Reistad navnet Imerslund som mellomnavn, sier en engasjert leser til Direkte linje.

Brenner du for noe til Direkte linje? 
Ring 32 17 96 66 eller send e-post til direkte.linje@ringblad.no