Ja det er faktisk slik at det er ditt valg og din stemme som teller. Hvem skal være med å bestemme i Jevnaker kommune i fremtiden? I kommunestyret i Jevnaker skal 19 plasser besettes. Hvem fortjener disse plassene?

For meg er dette et enkelt valg. Min stemme går til de som vil noe, og de som mener noe om fremtiden for Jevnaker. De som er villige til å gjøre en innsats, ta kampen og diskusjonen i formannskap og kommunestyre. De som til enhver tid er synlige og viser engasjement, ikke bare nå i valgkampen. For lokalpolitikk handler om engasjement, og da engasjement for de lokale sakene.

Hvem har jeg tillit til at kan ta kampen for de sakene jeg mener er viktig? Jo de som i alle fall tørr å ha en stemme inn i formannskap- og kommunestyresal! Å det gjelder alle de 19 plassene som er ledige…..

Lokalvalg er personvalg, og det er ditt valg!

Velg riktig, velg engasjement! Stem SV!