Gå til sidens hovedinnhold

Dilemmaer om klima og miljø | Terje Bårdseng

– Her har jeg vurdert flere av dilemmaene og paradoksene i klimaproblematikken.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Karbonfangst og lagring. Greit nok det, men i forhold til hva?

Co₂ er livets gass, og som vi er helt avhengige av for å leve. Naturens kjemiske prosess, fotosyntesen, fra karbondioksid (Co₂) til oksygen er en komplisert naturprosess.

Det stipulerte klimamålet er en relativ reduksjon fra 2 til 1,5 prosentenheter karbondioksid utslipp. Dette er en målsetting i henhold til Parisavtalen innen 2030.

Elektrifisering

Elektrifisering, men fra hvilke energikilder? Vannkraft, vindkraft, bølgekraft, tidevannskraft, jord, metangass fra søppel og husdyrgjødsel, geotermisk energi, solenergi, kosmisk energi, energi fra olje og gass, atomkraft.

Dette for å nevne noen energikilder.

Produksjon av en enorm mengde av framtidens batteribehov, med dagens batteriteknologi, krever uante mengder av produksjonsenergi.

Hva med miljøkonsekvenser?

Er det noen vettuge som har vurdert miljøkonsekvensene av denne utviklingen?

Her kan videre nevnes konsekvensene med uttak av mineraler og metaller til til batterier, mobiltelefoner, pc-er, osv. Barnearbeid i livsfarlige gruver er blitt dokumentert utnyttet i denne bransjen.

Dette til ettertanke for oss alle!

Kommentarer til denne saken