12. mars ble det klart at flere rettssaker måtte utsettes som et bidrag til dugnaden for å unngå spredning av koronavirus. Før påske startet tingretten med digitale fjernmøter, og det vil bli avholdt mange rettsmøter som fjernmøter i tiden fremover.

– Vi har ikke hatt fysiske møter så lenge tinghuset har vært stengt, sier sorenskriver Marit Nervik.

At selve tinghuset i Norderhovsgaten er lukket, betyr ikke at det ikke er hjelp å få. Man kan kontakte tingretten via telefon eller epost.

– Vi forsøker å gjøre det beste ut av det, og publikum viser forståelse, sier sorenskriveren.

Nervik opplyser at de ansatte i Ringerike tingrett har hjemmekontor så langt råd er.