Ringerike Arbeiderparti gikk til valg for 4 år siden på skolestrukturen som nå er, med en sentrumsskole i sør og en i nord.

Vi har snart to nye barneskoler i sentrum av Ringerike kommune med alle de kvaliteter som skoler bør ha. Vi holder fokus på at alle skal ha trygg skolevei, og støtter tiltak som gjøres i den forbindelse, også det å se på skolegrensene på nytt. Dette er viktig!

Vi gleder oss over at det er vedtatt ny Hov Ungdomsskole; en skole som i mange år har hatt store behov for rehabilitering.

Med kommunens økonomiske situasjon ser vi pr dags dato ingen mulighet for å opprettholde dagens Hfs skole. Vi støtter at tomten er satt av til undervisningsformål i arealplanen, og at den vil være med i vurderingen når behovet for en ny sentrumsskole melder seg.

Vi er stolte over at barn i Hønefoss nå har fått to nye, godkjente barneskoler, hvor alt ligger til rette for god læring, og med et inneklima som er sunt. Vi ønsker fokus på innholdet i skolen.

Skolebehovsanalysen viser at vi nå har en struktur i kommunen og sentrum tilrettelagt for de barna vi har. Prognosene viser at vi i midten av 20 tallet må utvide kapasiteten på ungdomstrinnet i sentrum, og mot slutten av 20 tallet trenger en ny barneskole i sentrum.

Meier, Orebråten, Ohren, Vollmerhaus og Mjelde

Alf Meier, leder Ringerike Arbeiderparti

Kirsten Orebråten, ordførerkandidat

Håkon Ohren, varaorførerkandidat

Hilde Vollmerhaus, 3.kandidat,

Mons-Ivar Mjelde, leder av hovedutvalget for oppvekst og kultur, Ringerike

 

I denne mellomperioden før neste byggetrinn vil vi i Arbeiderpartiet fokusere på skolens innhold, det ser man også i partiprogrammet for kommende periode.

Så på spørsmålet om hva Arbeiderpartiet vil med skolepolitikken og Hønefoss skole, er vårt svar at frem til vi trenger en ny barneskole i sentrum, vil vi bruke skolepengene på å løfte resultatene, ansette flere fagfolk og styrke skoletilbudet til alle barna våre.

Les også

Ringerikspolitikerne fortsetter blindleken | Øyvind Lien