Gå til sidens hovedinnhold

Dette innebærer regjeringens smittegrep for idretten

Lokal nedstengning av breddeidretten, stopp i kampaktiviteten i barneidretten og stenging av idrettshaller er noen av regjeringens nye koronatiltak.

Det ble klart da statsminister Erna Solberg (H) torsdag presenterte grepene som nå tas i lys av den siste tidens økning i smittetilfeller.

Rådene som omfatter idretten er i tråd med de anbefalingene Helsedirektoratet har gitt regjeringen i lys av smitteutviklingen.

Regjeringen setter nå en nasjonal grense på 50 personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter. Det gjelder blant annet idrettsarrangementer i hallidretter, opplyste statsministeren torsdag.

– Det vil redusere den samlede mobiliteten og dermed smittefaren, sa Solberg.

I regioner med stort smittetrykk anbefales det i tillegg å innføre to meters avstand ved innendørs fysisk aktivitet. Det vil påvirke idretten.

Fase-inndeling

Regjeringen gir også kommuner med mye smitte råd som omfatter bredde- og barneidretten. Det anbefales at breddeidretten for voksne over 20 år i idretter med nærkontakt igjen stenges ned, og at også aktiviteten for de under 20 år vurderes stanset der smittetrykket er høyt.

Så sent som 12. oktober ble det åpnet for at de delene av breddeidretten som er definert under «fase én» kunne starte normal treningsaktivitet. Regjeringen reverserer ikke den beslutningen på nasjonalt plan, men henviser i stedet til at grep kan tas lokalt.

I utgangspunktet skulle åpning av «fase to» vurderes i månedsskiftet oktober/november, men det er åpenbart satt på vent.

Idretten har selv prioritert gjenåpningen av breddeidretten inn i fire ulike faser. Faseplanen gjelder kun trening. Det har ikke vært åpnet for kampaktivitet i breddeidretten siden landet ble stengt ned i mars.

Anbefaler stengte idrettshaller

Som et lokalt tiltak der det er mye smitte, anbefaler regjeringen i tillegg stenging av idrettshaller, opplyste statsministeren i torsdagens redegjørelse i Stortinget.

Det samme gjelder lokale treningssentre.

Det var ved midnatt torsdag registrert 22.575 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det var en økning på 620 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 1.237 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Dette er de nye koronainnstrammingene

Disse innstrammingene ble lagt fram 5. november 2020. Full liste over nasjonale korona-råd finner du hos Folkehelsinstituttet.

Anbefalinger for hele landet:

* Alle må i de kommende ukene holde seg hjemme i størst mulig grad og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

* I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

* Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

* Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

* Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

* Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Regler for hele landet

* Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

* Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

* Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

* For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

* Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

– Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

– Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

– Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

– Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

* Personer som kommer til Norge, må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Fram til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

Tiltak som kommuner i regioner med mye smitte bør vurdere å innføre

* Stans i breddeidrett for voksne

* Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år

* Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld

* Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer

* Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport

* Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå

* To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs

* Obligatorisk hjemmekontor

* Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk

* Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Oppdatert: 10. november 2020

Kommentarer til denne saken