Broom: Skiltet som symboliserer at to kjørefelt blir til ett er ikke noe ukjent syn på norske veier, særlig ikke i denne årstiden. Nå er det veiarbeid mange steder. Da brukes dette til å sluse trafikken over til ett felt.

Det såkalte fletteskiltet kan dessverre skape mye frustrasjon – og aggresjon. Noe av det som irriterer bilistene mest, er sjåfører som presser seg frem og inn, når to felt blir ett.

Men hvordan sikrer vi egentlig best flyt etter dette skiltet? I en undersøkelse gjort av Norstat for NAF svarer mer enn halvparten av bilistene at de legger seg i det feltet med lengst kø. Noen få av disse legger seg i tillegg på midtlinjen for å hindre at andre skal kjøre fram i feltet med færrest biler.

Utnytte begge feltene

– Begge deler er mot anbefalingene. Å legge seg på midtlinja er i tillegg ulovlig, sier Thor Egil Braadland som er myndighetskontakt i NAF.

For å få mest mulig trafikkflyt anbefaler NAF at man utnytter de to feltene så langt frem man kan.

– Rådet er at du skal kjøre så langt frem du kan, slik at man kjører inn i ett felt så nært innsnevringen som mulig. Dette tjener alle på. Bedre flyt i trafikken gjør at alle kommer raskere og tryggere frem, sier han.

Privat politi

Braadland er spesielt overrasket over at så mange som fem prosent, tilsvarende mer enn 100.000 sjåfører, svarer at de legger seg på midtlinjen for å hindre andre i å kjøre helt frem.

– Den formen for privat politivirksomhet hører ikke hjemme på veien. Å legge seg på midtlinjen er å hindre andre bilister i å gjøre noe som er både lovlig og anbefalt, sier Braadland, i en pressemelding.

Tallene viser at kvinner i større grad enn menn er tilbøyelige til å legge seg i det feltet hvor det er lengst kø. 62 prosent kvinner oppgir dette, mot 48 prosent menn.

Burde vært et underskilt

Braadland skjønner at mange gjør feil, fordi skiltingen er lett å misforstå.

– Bruken av sort pil og rød pil forteller om hvem som har forkjørsrett og hvem som har vikeplikt når et kjørefelt slutter. Mange forstår dette som at man raskest mulig må komme seg inn i det feltet som har forkjørsrett.

Han mener dette burde vært skiltet bedre.

– Dette kunne åpenbart vært skiltet annerledes. Det kunne vært et underskilt som forklarer at man skal kjøre så langt frem man kan før det ene feltet opphører, for her er det mange som ikke kjenner reglene, sier han.