Gå til sidens hovedinnhold

Dette er krisepakken til lokale studenter

Mer lån, mer stipend, unntak fra borteboerkravet, penger til mental helse og midler til å lønne studenter er bare noen av tiltakene Stortinget nå har vedtatt i korona-krisepakken til studenter.

Regjeringspartiene og Frp har i Stortinget sikret flertall for regjeringens krisepakke. En pakke som inneholder en rekke kraftfulle tiltak for korona-rammede jobber, elever, studenter, permitterte og bedrifter.

Tiltakene koster til sammen 16 milliarder kroner.

Krisepakke for studenter

– Mer lån, mer stipend, unntak fra borteboerkravet, penger til mental helse og midler til å lønne studenter er bare noen av tiltakene Stortinget vedtok i forbindelse med den siste koronakrisepakken, sier Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre i en pressemelding.

– Barn og unge har betalt en høy pris under koronakrisen, både faglig og sosialt. Elever og studenter har tapt mye verdifull undervisning, og ikke minst har de tapt verdifulle opplevelser, sier Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre.

Den siste krisepakken inneholder 1,1 milliard kroner til målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge får 5.557.000 kroner. I tillegg får Universitetet i Sørøst-Norge 9.050.000 kroner.

– Strenge smittevernregler har truffet studentene hardt på ulike måter. En del har mistet jobben, men felles for de fleste er at de har tilbragt altfor mye tid alene på studenthybelen med digitale forelesninger og få sosiale aktiviteter. Studentpakken inneholder tiltak som er løsninger på flere av disse utfordringene, sier Ida Lindtveit Røse, stortingskandidat for Kristelig Folkeparti.

Les også

Psykologen bekrefter: – Ja, det er flere som sliter nå

Flere studentjobber

Totalt fordeles nå 230 millioner kroner til flere sosiale lavterskeltilbud, bedre psykisk helsetilbud og penger til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter.

Pengene som går til Universitetet i Sørøst-Norge skal brukes til å lønne studenter som skal drive faglig oppfølging av andre studenter. Ifølge NAV er det færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett sysselsetter mange studenter, noe som betyr at arbeidsmarkedet er vanskeligere.

– Lange perioder med nedstenginger har ført til at flere studenter har ekstra behov og ønske om tettere faglig oppfølging. En del av pengene går til at fagskoler, høyskoler og universiteter kan lønne studenter for å få på plass flere faglige tilbud og tettere faglig oppfølging. Dette løser to problemer. For det første, ønsket om mer oppfølging. For det andre, jobber som gir inntekt til studenter som trenger arbeid, sier Turid Kristensen.

LES OGSÅ: Martin (32) er tilbake – og stiger i gradene: – Ville prioritere barna

Sosiale lavterskeltilbud

Studentsamskipnadene får penger til sosiale lavterskeltilbud, til å ansette studenter som skal få på plass disse tilbudene og penger til å styrke arbeidet med psykisk helse.

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge får 5.557.000 kroner til dette. 3.564.000 kroner går til å lønne studenter, 1.384.000 kroner går til sosiale lavterskeltilbud og 609.000 kroner går til psykiske helsetilbud.

– Smitteverntiltakene går hardt utover det sosiale livet til studentene. Pengene skal få på plass flere sosiale tilbud som kan gjennomføres i trygge rammer innenfor de gjeldende smittevernreglene.

Studenter skal ansettes for å rigge tilbudene på plass. I tillegg kommer det penger til å styrke det psykiske helsetilbudet fordi vi vet at det er en del studenter som trenger litt ekstra hjelp nå, sier Solveig Schytz.

– Målet er at pengene samlet skal brukes til å gi så mange studenter som mulig tilgang til sosiale tilbud og psykiske helsetilbud. Nå håper vi, sier Ida Lindtveit Røse.

I tillegg til pengene til studentsamskipnadene får Mental Helses studenttelefon 1,5 millioner kroner.

– Vi er utrolig glade for å få dette på plass. Det har vært et år preget av mye alenesitting for studentene. Vi har vært – og er – bekymret for konsekvensene det har både på kort og lang sikt. Nå håper vi at disse pengene er med å gjøre studenthverdagen bedre for studentene i Drammen i tiden som kommer, sier Røise.

LES OGSÅ: Har Hvervenkastet skylda for tomme lokaler i sentrum? Kjetil (22), Dennis (24) og Petter (22) skal finne svaret

Fakta om de ulike ordningene

Fagskoler, universiteter og høyskoler får penger til å ansette studenter

  • Statlige universiteter og høyskoler får 124 millioner kroner som fordeles etter studenttall.
  • Private høyskoler får 16 millioner kroner. Hver institusjon får et grunnbeløp på 20.000 kroner, og resten av midlene er fordelt etter studenttall.
  • Fagskolene får 10 millioner kroner. Hver fagskole får et grunnbeløp på 20.000 kroner, og resten av midlene fordeles etter innrapporterte studenttall i Database for fagskolestatistikk høsten 2020.

Sosiale lavterskeltilbud og arbeid med psykisk helse

  • 20 millioner kroner skal gå til sosiale lavterskeltilbud. Disse fordeles etter medlemstall.
  • 50 millioner kroner til å lønne studenter som skal drive sosial oppfølging. Disse fordeles etter medlemstall.
  • 8,5 millioner kroner til arbeid med psykisk helse. Hver samskipnad får et grunnbeløp på 50.000 kroner, og resten fordeles etter medlemstall. ANSAs tildeling er fastsatt skjønnsmessig i samråd med ANSA.

Midler til å lønne studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter

  • Pengene skal brukes til økt aktivitet og ikke finansiere allerede eksisterende og finansierte tiltak.
  • Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at alle studenter kan søke på jobbene

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) som har ansvaret for å fordele midlene til fagskolene og de nøyaktige beløpene er ikke klare enda. Kilde: Regjeringen

Kommentarer til denne saken