Gå til sidens hovedinnhold

Dette er korona-reglene som gjelder nå

Fra og med torsdag kan flere enn i dag samles. Det blir heller ikke påkrevd med matservering ved skjenking.

Fortsatt gjelder meteren, og utenlandsreiser frarådes. Her er de gjeldende nasjonale korona-tiltakene, som ble endret fra og med torsdag 27. mai.

Kommuner kan gjøre egne vedtak om strengere regler dersom den lokale smittesituasjonen tilsier det. Per i dag forholder både Ringerike, Hole og Jevnaker seg til de nasjonale rådene.

Dette er de nasjonale tiltakene

Disse reglene gjelder fra og med 27. mai 2021.

Sosial kontakt

 • Maks ti gjester, oppfordring til å møtes utendørs.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Restauranter, kafeer, barer

 • Skjenkestopp kl. 24.00.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Skoler og barnehage

 • Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Arrangementer

 • Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppidrett

 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Det åpnes for treningskamper i serier i toppidretten som det hittil ikke er åpnet for. Det åpnes for seriekamper fra 17. juni dersom smittesituasjonen og erfaringene fra treningskampene tilsier det.

Ankomst Norge

 • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, og må fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
 • Alle innreisende til Norge må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. Unntak for karantene for de som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia ("gule" land/områder).
 • Innreisende fra land/områder i EØS/Schengen og Storbritannia med høyt smittepress må være på karantenehotell, men kan teste seg ut av karantenehotell tidligst på døgn 3 eller døgn 7, avhengig av smittepress.
 • Alle innreisende fra andre land enn EØS/Schengen og Storbritannia må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Se regjeringen.no for unntak og presiseringer.

Kilde: Regjeringen

Fakta om gjenåpningen denne uken

Disse endringene innføres nasjonalt fra midnatt torsdag 27. mai.

Skjenking:

 • Innslipps- og skjenkestopp utvides til klokken 24, og kravet om matservering ved skjenking bortfaller. Fremdeles vil det bli stilt krav om bordplassering og én meters avstand.

Private sammenkomster:

 • På private sammenkomster som ikke skjer i private hjem, hager og hytter, økes antallet innendørs fra 10 til 20 personer og utendørs fra 20 til 30. Dette gjelder for eksempel feiringer i leid lokale eller på offentlig sted.
 • I private hjem øker antall personer man anbefales å kunne ha på besøk, fra fem til ti, så lenge man kan holde 1 meters avstand.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i anbefalingen om hvor mange man maksimalt bør være. Det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet. Her er listen over hvem som regnes som beskyttet.

Arrangementer:

 • Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • På offentlige innendørs arrangementer økes antall personer som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser, fra 10 til 50 personer.
 • Varemesser og midlertidige markeder skal nå reguleres som kjøpesentre og ikke som arrangementer.

Fritidsaktiviteter:

 • Anbefalt gruppestørrelse ved organisert trening i breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter økes for voksne over 20 år: Fra 10 til 20 personer inne, og fra 20 til 30 personer ute.

Grønt nivå:

 • Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt.

Reiser:

 • For personer som er beskyttet som bor i en kommune med strenge tiltak og reiser til en kommune med mindre strenge tiltak, gjelder ikke anbefalingen om å følge regler og anbefalinger i hjemkommunen. (Gjelder fra 21. mai).

Testing:

 • Regjeringen åpner for mer bruk av massetesting i områder hvor gjenåpningen øker risikoen for mer smitte, særlig der hvor det har vært strenge tiltak lenge.
 • Testkriteriene endres slik at kommunene kan teste personer uten mistanke om sykdom. Kommunene får muligheten til å prioritere ledig testkapasitet til disse nye formålene.

Toppidrett:

 • På trinn 2 åpnes det for treningskamper i PostNord-ligaen i fotball og i øvrige serier i toppidretten det hittil ikke er åpnet for. Regjeringen vil åpne for seriekamper i de samme seriene tre uker etter 27. mai, såfremt erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det.

Kilde: Regjeringen

(NTB)

Kommentarer til denne saken