Gå til sidens hovedinnhold

Dette er et godt balansert byplanforslag | Bjørn Harald Blaker

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er både lov og ønskelig med sterke meninger om byplanforslaget som nå er presentert av Ringerike kommune, skriver redaktør Bjørn Harald Blaker.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom involvering og utvikling vil resultatet bli det beste.

Den eksisterende byplanen er fra 1976. 43 år seinere er den utdatert, og det blir veldig feil om den store byutviklingen i årene som kommer skal baseres på dispensasjoner og begrenset grad av helhetstankegang. Derfor er en ny byplan, som nå endelig presenteres som forslag, så viktig.

Det har vært mange hensyn å balansere for Ringerike kommune. Prosessen har vært lang, og innspillene mange.

Statens forventninger og krav både knyttet til fortetting og realisering av samfunnseffekter av Ringeriksbanen har vært viktig. Samtidig er det viktig at Hønefoss beholder sin historie, sitt særpreg, og sine kvaliteter. Planen, som nå foreslås, balanserer dette godt.

Den historiske nordsiden av byen skal bevares, og på sørsiden av sentrum skal ny bebyggelse ikke bygges høyere enn seks etasjer. I aksen mellom den nye stasjonen og Tippen åpnes det derimot for en mer urban og høyreist bebyggelse. Inntil 12 etasjers byggehøyde foreslås godkjent, men bare der.

LES OGSÅ: Nå vil de ha 12 etasjes høyhus i Hønefoss

Planen legger vekt på å ta vare på arkitektur og bebyggelse av lokal betydning, i tillegg til det som er av nasjonal betydning, og det er bra. Når dette kombineres med urban utvikling i klynge, på et sted der skyggeproblematikk er begrenset for eksisterende bebyggelse, blir balansen god, og gir rom for en spennende utvikling.

Etableringen av nye gang- og sykkelstier, nye bruer over elva, og en utretting og nivåjustert Kongens gate gir et betydelig løft for infrastrukturen. Planen må også ses i sammenheng med planene om en ny veiforbindelse under Sankthanshaugen, fra «Remakrysset» til stasjonen.

Skissene som følger planforslaget er kun skisser, men gir et visuelt inntrykk av hvordan framtiden kan bli, og den er spennende.

Bildeserie

Slik kan nye Hønefoss sentrum bli

Nå er tiden for involvering, diskusjon og utvikling. Nå må alle som er opptatt av byens beste for framtiden, for framtidens innbyggere og næringsdrivende, være aktive. Tirsdag skal formannskapet vurdere om og når forslaget skal legges ut på høring. Til høsten kan forhåpentligvis en forbedret plan endelig godkjennes og settes ut i livet. Både Hønefoss og regionen trenger en oppdatert byplan.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

 

Kommentarer til denne saken