Dette er de to nye kommunene i vår region: Den ene har totalt seks (!) leiligheter

Modum og Krødsherad har deltatt på sitt første møte med Ringeriksregionen. Det neste halve året skal brukes til å lage en merkevarestrategi.