Gå til sidens hovedinnhold

Det som noen liker å kalle «partipisken» i Arbeiderpartiet, kaller jeg demokrati | Hilde Vollmerhaus (Ap)

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har sittet som lokalpolitiker de siste fire årene for Arbeiderpartiet. Jeg er stolt av partiet mitt; det har aldri vært tvil om hvor jeg står politisk, sånn har det vært siden jeg var liten.

Fellesskapstanken om at alle skal ha like muligheter stikker dypt, og er en drivkraft for å drive politisk arbeid. Lommebok, bosted, hudfarge; det er ikke ting som skal avgjøre hva den enkelte kan oppnå. Jeg vil leve i et samfunn som gir alle like muligheter til å få et liv som er godt å leve. Solidaritet, fellesskap og samhold er viktig for meg.

Integritet og ærlighet er egenskaper jeg setter høyt. Å gå inn for saker bare fordi det er valgår, eller fronte synspunkter fordi det er populært, er ikke meg. Det som noen liker å kalle «partipisken» i Arbeiderpartiet, kaller jeg demokrati.

Innad i partiet har vi diskusjoner og meningsutvekslinger hvor alle kan fronte sitt syn. Så stemmer vi over sakene. I enkelte saker stemmes det på forhånd om representantene skal stå fritt i saken eller ikke. I begge tilfellene er det flertallet som avgjør hva som er Arbeiderpartiets syn. Demokrati!

Så også i saken om Hønefoss skole. Kommunestyret, inkludert Arbeiderpartiet, gjorde vedtak i 2014 om skolestrukturen i Hønefoss. Der ble det bestemt at når nye Ullerål skole står ferdig, legges driften ved Hønefoss skole ned. (Arbeiderpartiet går inn for at tomten settes av til undervisningsformål i fremtiden i områdeplanen for Hønefoss).

Sammen med Benterud skole har vi da to flotte nye skoler som dekker behovet i sentrum.

Arbeiderpartiet ønsker et sterkere fokus på innholdet i skolen, og vil jobbe for at ALLE skolene i kommunen blir de beste læringsarenaer barna våre kan ha.

Vi har, med flere, initiert at man tar skolegrensene opp til ny behandling, og at man har fokus på trygg skolevei. Trygg skolevei støttes av alle lokalpolitikere jeg har snakket med, men at lang skolevei er det samme som farlig skolevei, er jeg uenig i.

Men verken foreldre eller barn skal behøve å føle seg utrygge. Her skal kommunen være fleksibel med gode løsninger på skoleskyss, og skolen og foreldrene oppfordres til tiltak som trygger barna, bla med gågrupper som brukes andre steder.

Jeg registrerer at det oppfordres til å ikke stemme Arbeiderpartiet ved årets kommunevalg pga vårt syn i saken rundt Hønefoss skole. Til det vil jeg si at jeg håper innbyggerne i Ringerike ser valget i en større sammenheng, les gjerne programmet vårt, og ta avgjørelsen på et bredere grunnlag.

For meg går stemmen også denne gangen til Arbeiderpartiet.
Godt valg!

Kommentarer til denne saken