Året 2020 ble av WHO (World Health Organisation) erklært som sykepleiernes og jordmødrenes år. Paradoksalt ble dedikasjonen bestemt før verdens oppmerksomhet ble rettet mot Kina og covid-19.

Aldri før har vel sykepleiere fått større oppmerksomhet rundt sin funksjon og rolle enn i 2020, og viktigheten av tilstrekkelig og høy fagkompetanse har aldri vært tydeligere.

Sykepleiere står i front

Sykepleiere står i front i denne pandemien. Media har hatt ett stort fokus på hva som skjer i sykehusene på intensivavdelinger og hvilke omfattende tiltak som iverksettes ved håndtering av covidsmittede intensivpasienter.

Spesialsykepleiere på spesialavdelinger er en etterspurt spesialistkompetanse som er mangelvare på mange av landets sykehus, også på Ringerike.

Nye og flere respiratorer er ett godt tilskudd – men har liten verdi om man ikke har kvalifisert personell til å betjene disse.

Krever mer ressurser

Mottak og behandling av koronapasienter på sykehus krever mer ressurser enn pasienter uten smitte fordi smitteverntiltak kan være krevende å gjennomføre.

Mulighetene for å holde 1 meter avstand til pasientene er ikke til stede – heller ikke å ha hjemmekontor. Vi skal beskytte oss selv, andre pasienter, arbeidsmiljøet, familiene våre og omgivelsene for å hindre spredning.

Flere studier viser at helsepersonell har mer enn tre ganger så høy risiko for å bli smittet. Dette til tross for at smittevernregler og begrensninger er ytterligere innskjerpet for helsepersonell i forhold til resten av befolkningen.

Rapporter viser at 1 av 5 sykepleiere slutter i jobben som sykepleier. Norsk Sykepleierforbund gjennomførte i 2019 en undersøkelse blant sine medlemmer, den viser at hele 15 prosent av de spurte sykepleierne ville ut av helsesektoren.

61,3 prosent av disse ville slutte som sykepleiere på grunn av høy arbeidsbelastning og dårlig lønn. Og dette var før Corona!

Utsiktene er ikke oppløftende

Koronasituasjonen har nå preget arbeidshverdagen vår i åtte måneder og utsiktene framover ser ikke videre oppløftende ut. Vi kjenner arbeidspresset på kroppen.

Helseministeren og statsministeren kaller situasjonen for en «dugnad», men for oss er det også en jobb.

Kapasiteten vår er hardt presset og hvis vi skal klare å hjelpe de av dere som vil trenge sykehusinnleggelse og ev. intensiv behandling framover, må smittevernregler overholdes ved at alle tar ansvar for å hindre spredning.

Følg basale smittevernrutiner og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

La ikke 2020 – sykepleiernes og jordmødrenes år – bli året hvor vi mister sykepleiere og spesialsykepleiere som allerede er en stor mangelvare. Hjelp oss – slik at vi kan hjelpe deg når du trenger det.