Mitt «hjerte for byen» ble tent for 3 år siden. Hønefoss, mulighetenes by, var i ferd med å bli rasert for meg.

Jeg hadde tenkt at Brutorget var den beste plassen for å skape en attraktiv, sentrumsnær bypark, med gressbane/beplantning og skøytebane/plaskedam. Men planene for torget var annerledes. Brutorget er nå omdannet til å inneholde store blokker. For tiden gråter jeg når jeg går forbi det ferdig utbygde Brutorget.

For tre år siden begynte jeg å engasjere meg. Jeg prøvde å sette meg inn i alt det som forgikk blant dem som styrer og steller med byens ve og vel.

Jeg begynte å snakke med byens befolkning om mitt nye engasjement, og ble forskrekket over det jeg ofte fikk som svar: «Det nytter ikke hva du gjør. Du blir ikke hørt allikevel.» «Politikerne og deres medarbeidere bryr seg ikke om hva du mener og sier. De hører bare på de store gutta, og menger seg med dem.» «De ser ned på deg. Du er et null.»

Anne-Berit Haugen Rijken

 

Dette var triste toner, synes jeg, og kunne ikke helt tro på disse holdningene. Så jeg gikk inn i mitt nye engasjement med positiv tro på «de store gutta og politikerne.»

Nå, tre år etter, sitter jeg med blandede følelser.

Det er politikerne som har den øverste myndigheten til å bestemme. Det er de som må være bevisst på sin egen posisjon og sitt eget mandat. De er valgt av folket, og skal utvise like stor respekt for befolkningen, som for de store aktørene innenfor næringslivet.

Min opplevelse er: Enkelte politikere forstår at det er noe som skurrer i tilliten mellom befolkningen og politikere. De ønsker å opprette bedre rutiner får å øke kontakten og samarbeidet med befolkningen.

Andre politikere mener at det samarbeidet som har vært, er bra nok. De mener at det er befolkningen som må engasjere seg og følge bedre med. Det er befolkningen som må sette seg bedre inn i sakene.

Hva mener dere?