Fra Kiwi til Peppes har det vært sykkelvei i Hønengata siden 2018, men det har seg dessverre slik at den ikke er godt nok utbygd.

Denne sykkelveien bør pusses opp og gjøres tryggere, slik at barn og voksne kan ha fullt utbytte av denne delen av byens sykkelinfrastruktur. Så er det visse ting som må på plass.

Fysisk skille

Først å fremst må sykkelveien ha et fysisk skille mellom sykelistene og bilistene, i motsetning til de hvite stripene. Dette vil hjelpe til å forebygge potensielle kollisjoner og uhell.

Men det er ikke plass til sykkelveier overalt, da er det gjerne fortau som blir delt av sykelister og gående.

Den røde malingen må byttes ut med en permanent løsning som ikke krever at det må males over så ofte.

Med nyoppussing av den øvre delen av Hønengata, gis det nå en perfekt mulighet til å bygge ordentlige og trygge sykkelveier. Dette vil kunne legge til rette for en utvidelse av sykkelinfrastrukturen i den nordlige delen av Hønefoss.

En sykkelvei som strekker seg fra Almemoen til sykehuset, med utsparinger til sykkelveier til Aka arena og opp til togstasjonen, potensielt til Veienmarka kulturminnepark.

Hønefoss – en sykkelby?

Det må bygges ordentlig sykkelinfrastruktur gjennom byen fra nord til sør og øst til vest, om Hønefoss skal bli en sykkelby i framtiden. Noe må skje.

Det er lettere å tegne og bygge ut en heldekkende sykkelinfrastruktur nå enn i framtiden, med byvekst på grunn av ny E16 og intercity-prosjektet.