Formannskapet har nå vedtatt byplanen mot de 4 stemmene til Frp og Sp. Den skal så sluttbehandles i kommunestyret 5.9.19

I oktober er det nye folk som blir ansvarlig for det som vedtas i de kommende 4 år.
Det er derfor svært uheldig at byplanen kjøres gjennom av det fratredende kommunestyret i deres siste møte. Det hadde vært mye mer fornuftig at også det nye kommunestyret fikk muligheten til å ta stilling til byplanen. Mange gode grunner taler for dette, bl.a.:

Det er svært lite motiverende å få dette vedtaket tredd ned over hodet på et nytt bystyre. Nærmest et «fait accompli», en fullbyrdet kjensgjerning som man ikke kan gjøre noe med.

Et nytt kommunestyre kan se på planene med nye øyne. Det behøver ikke ta så lang tid. En kan med stor sikkerhet si at mange av dagens representanter også vil være med i det nye kommunestyret. De har allerede kunnskapen og erfaringen.

I tillegg en del nye som kan se på dette med friske øyne, og som kan bidra til at en vurderer ting på en annen og bedre måte. Vi forutsetter selvsagt at alle som står på listene er ansvarlige, og har satt seg inn i de vesentlige spørsmålsstillingene og utfordringene som planen inneholder.

Deler av planen burde ha vært bedre avklart. Det kan nevnes mange ting, men det viktigste i denne sammenhengen er trafikkavvikling og infrastruktur. Alt av dette kan selvsagt ikke løses innenfor byplanen, men det burde vært arbeidet bedre med å få avklart de utfordringene som ligger her. Ikke bare ha en masse vyer som må løses seinere uten at en i dag vet så mye om hvordan dette vil bli. Det økonomiske aspekt og samarbeid med statlige myndigheter vil her være svært viktig.

Det er derfor å håpe at de som til nå utgjør flertallet i denne saken ikke går inn i historien som de to bøndene i visa til Jakob Sande: «Og so gjekk dei inn i det fjorde. Og det var det siste dei gjorde».

La det nye kommunestyret få avslutte behandlingen av arbeidet med byplanen. Det er de som skal ta de største og tyngste beslutningene og som senere må stå til ansvar når planen skal gjennomføres!