Slik Ringerikes Blad tidligere i sommer dekket, er boligmarked for unge og de som skal etablere seg blitt tøffere.

På oppdrag fra NBBL har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) analysert 837.000 boligsalg i mer enn 40 norske kommuner de siste årene.

Førstegangskjøpere

Den andelen av disse boligene den typisk førstegangskjøper har råd til, er dessverre blitt mindre og mindre. Nedgangen er størst i de store, men også stor i mange mellomstore byer. Ringerike kommune er intet unntak.

Fast jobb og vanlig lønn er ikke nødvendigvis lenger nok til å skaffe seg en egen bolig, og unge som mangler tilstrekkelig egenkapital eller foreldre som kan hjelpe sliter. En prisoppgang på 12,3 prosent på landsbasis det siste året gjør heller ikke boligsparingen enklere.

Det viktigste som må til for å snu denne utviklingen er at det bygges flere boliger. Bare en skikkelig økning i boligbyggingen kan stagge den ekskluderende boligprisveksten. Den sterke boligprisveksten hadde ikke vært mulig uten at det har stått langt flere klare til å kjøpe bolig enn det er boliger til salgs.

Grunnleggende ubalanse

Det råder en grunnleggende ubalanse mellom boligbehov og byggetakt.

For at det skal kunne bygges flere boliger må norske kommuner gjøre flere tomter byggeklare og planlegge flere nye boligområder raskere. Ingen boliger kan bygges uten kommunal godkjennelse.

Her har norske kommuner monopol, og er derfor de viktigste myndighetsaktørene for økt boligbygging.

Demper prisnivået

Tidsbruk i planlegging og manglende forutsigbarhet påvirker både kostnadene og boligbyggingen negativt. Et større tilbud av boliger vil også redusere temperaturen i budrunder og dempe prisnivået for brukte boliger.

Egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet i livet. Rundt 80 prosent av nordmenn eier sin egen bolig. Nå viser utviklingen at særlig blant de med lav inntekt faller denne andelen. Det haster med å snu denne utviklingen.

Heldigvis tilbyr mange boligbyggelag nå – slik som Ringbo – «Leie-før-eie», slik at også de som mangler egenkapital og foreldrehjelp kan få muligheten til egen bolig.

En drøm for ungdom

Over hele landet er boligbyggelagene med på å oppfylle boligdrømmen for unge førstegangskjøpere.

Både forkjøpsretten, ulike leie-til-eie-ordninger, deleie og fravær av dokumentavgift bidrar til å senke terskelen. Dessuten er mange borettslag ofte rimeligere priset.