Mange skriveføre og entusiastiske borgere undrer seg over hvorfor det ikke er mer liv og moro i Hønefoss. Personlig synes jeg det er fine butikker der, stadig nye kafeer og scener med gode artister.

Men det mangler kunder og publikum.
Kan partiene i valgkampen gjøre noe positivt her? En ordførerkandidat slår fast at arbeidsplasser ikke kan vedtas, bedrifter og investorer må lokkes til å satse. Man må ha vilje og tro, og legge planer for en eventyrlig utvikling

Nå har ikke prognoser vært lokalpolitikeres sterke side. Da entusiasmen for en storkommune var på sitt høyeste i 1962 skulle folketallet i Hønefoss-området øke fra 32.000 til 60.000 innen 1980 (Regionplankomiteen).

Fire år etter opprettelsen av Ringerike var folketallet 29.000 i (Drammens Tidende 15/11 1968). Folk flyttet ikke hit.

Jeg vil påstå at dagens situasjon på mange måter er konsekvensen av en villet sentralisering over mange perioder i kommunestyret. Et stort antall av innbyggere i Ringerike jobber i Hønefoss, de må handle der; på strekningen Vikersund-Hønefoss (30 km) er det 1 matvareforretning, i byen er det 11.

De oppsøker ulike kontorer og serviceinstitusjoner, trener – for så å vende tilbake til hjemstedet der de spiser og sover. Det skal mye til for at de for 2. gang reiser til byen for å more seg. Denne pendlingen er tydeligvis ikke nok.

Bykjernen fortettes med høyhus og leiligheter i høg prisklasse – men det er vel ikke yngre folk som flytter inn? Politikerne ser for seg at 70 prosent av den fremtidige befolkningsveksten skal skje i Hønefoss. Og denne målsettingen stiller alle partier seg bak? Hvordan harmonerer den med Senterpartiets fremste fanesak – distriktsutbygging?