Kjell har vært en frontfigur i kommunen og i kommunestyret gjennom mange år. De siste 12 årene var han ordfører og dette vervet skjøttet han på en enestående god måte.

Kjell var en åpen og raus person, og han hadde alltid tid til en prat. Du kunne komme til ham med hva som helst, og en slik var han for mange.

Vi ser også dette i alle historiene folk skriver om han i sosiale medier og i det vi hører direkte fra mennesker som traff ham. Bildet som tegnes er en mann av folket, for folket.

Husket alltid på de svakeste

Som politiker var han en god sosialdemokrat, og han levde etter verdiene sine hele veien. Han så og husket alltid på de aller svakeste og sårbare i samfunnet.

Han viste hvor han kom fra, hvem han var og hvem han kunne være takknemlig overfor.

Den siste offisielle oppgaven Kjell hadde var på 17. mai i år. På denne svært så spesielle dagen holdt han en tale for de falne etter 2. verdenskrig. Denne talen gjorde et sterkt inntrykk. Den er med på å vise hvilken klok, ærlig og respektfull person Kjell var.

Mye å takke Kjell for

Vi har også mye å takke ham for politisk. Han var svært engasjert i vei- og baneprosjektet og vi er veldig glad han kunne være med å feire at reguleringsplanen for Ringeriksbanen ble vedtatt, for kort tid siden.

Det første toget på Ringeriksbanen mellom Oslo og Hønefoss vil gå uten Kjell om bord. Men det er ingen tvil om at det er mye på grunn av nettopp Kjell vi andre kan nyte godt av dette prosjektet.

Det er mange av oss som kommer til å savne Kjell og det kommer til å ta lang tid før det egentlig går opp for oss at kjær tidligere ordfører, partikollega, sparringpartner og venn nå er borte.

Jeg vil lyse fred over Kjell B. Hansens minne.

LES OGSÅ:

Bildeserie

Bildeserie: De siste årene med Kjell B.