Ringeriksregionen – i mitt hode kommunene Hole og Ringerike med yttergrenser – er et fantastisk fint område. En delregion hvor det er fint å være innbygger. Kjent både historisk og kulturelt. Med andre ord: «Midt i smørøyet»!

Jeg minnes ennå min første tur hit, med Oslobussen for 9 kroner, en sommerdag i 1968. Det gjorde inntrykk, spesielt Steinssletta, på en som er oppvokst i fjæresteinene på Nord-Vestlandet.

Misnøye og grådighet

Forflytter vi oss tidsmessig til i dag, kan det virke som om denne delregionen er på leting for å finne seg «sjæl» i moderne og framtidsrettet utgave, i en turbotid hvor det robuste og rasjonelle framtidssamfunnet er hovedmålet. Et gigantisk politisk «omskoleringsprogram» som preges av både misnøye med dagens samfunn og grådighet selvsagt, synes å være i spill?

«Å finne seg sjæl» «Midt i smørøyet» er ikke noe kvikk fiks. Derfor oppstår det utallige meningsbrytninger, og for en utenforstående, blir det jo å synes, å tro, å mene med et underskudd på realiteter.

Hønefoss by og tettsted står høyt på agendaen til mange, både politisk og innbyggermessig. Forståelige, for byen har stort potensial som menneskevennlig område. Jeg kjenner ikke alle ambisjonene så godt, unntatt det som kommer i pressen. Men det kan til tider virke som sterke bypatrioter ser for seg Hønefoss som et Ringerikes «Forum Romanum» i fremtiden. De venter bare på Ringeriksbanens komme!

Urealistisk

I mellomtiden lanseres mange vyer om hva man skal gjøre mens vi venter på toget. Beklager, ringerikinger og patrioter, men mine tanker går til Samuel Becketts teaterstykke fra 1948, «Mens vi venter på Godot»! Jeg tror ikke det er mange på Ringerike, eller i Hole for den del, som ikke vil finne det suverent med en velfungerende T-bane til Oslo. Tenk bare på alle dagpendlerne.

I denne sammenheng har det poppet opp en lobbygruppe av halvkjendiser som titulerer seg «Banevokterne». Ære være dem for initiativet, men «banen» er «gammel graut» som har kokt i mer enn to til tre generasjoner.

Muligens har «Banevokterne», mot bedre vitende, ikke tatt inn over seg den helhetlige investeringsiveren som dagens regjering har startet?
Det er for tiden urealistisk å tro på en konvertering av valgflesk fra 2013 på titalls milliarder kroner til en T-bane det ikke er direkte behov for. En noe eventuell avkortet reisetid mellom Oslo og Bergen er ikke et relevant argument for oss på Ringerike. Kostnader og kapasiteten fra Sandvika til Oslo må derimot inngå i visjonen.

Oppgradere sporene

Det går allerede tre jernbanespor til og fra Hønefoss. Det kan umulig være mangel på jernbaneknutepunkt som fratar Hønefoss by og området utviklingsmuligheter.

Hvorfor arbeides det ikke mer målbevisst med å oppgradere og modernisere både sør- og østgående spor? Dette er spor som knytter Ringerike til andre områder med mange innbyggere, og i tillegg gir gode muligheter for videre kobling til andre viktige jernbanespor og arenaer som for eksempel Gardermoen.

Banevoktere er dessuten de viktige menneskene som vedlikeholder og moderniserer allerede eksisterende skinneganger!

Vokte veien

Veiforbindelsen mellom E18 i Sandvika og Ringerike er også en gammel sak det er grunn til å undre seg over. Tiårene har gått og forbedringer har gradvis skjedd, men i forhold til viktighet og trafikkmengde, gjenstår en god del. Hvor stort har det kollektive politiske engasjement og påtrykk vært? For mye «baneprat» til tider kan være en forklaring?

Videre modernisering av E16 er påbegynt på Bærum-siden. Dette «toget» har startet, og det er meget viktig å unngå at det «stopper» langvarig på Sundvollen, men fortsetter med moderne standard helt fram til delingspunktet mellom Hallingdal og Valdres.

Jeg foreslår at «Banevokterne» utvider engasjementet til også å kalle seg «Veivokterne», men de må gjerne drømme videre om det 4. spor!