Dette er ikke bare problematisk for de elevene som synes undervisningen er vanskelig, men også de som har behov for mer utfordring.

Er det elevene som skal tilpasses skolen, og ikke omvendt?

På ungdomsskolen har alle elever den samme undervisningen, uansett hvilket nivå de er på. Om du synes faget er vanskelig, kan du velge mellom å følge undervisningen i liten gruppe, eller den normale undervisningen.

Kan være frustrerende

For de som synes den opprinnelige undervisningen er for vanskelig, men den tilpassede for lett, kan dette være frustrerende.

Elever har forskjellig måter å lære på, og den undervisningen som passer best for en elev, er ikke nødvendigvis den beste for en annen.

Ved at man selv kan velge nivå, gjør dette at læreren kan tilpasse undervisningen, og utfordringene i hva de gjennomgår. For Unge Høyre er det viktig at alle elever skal ha muligheten til å lykkes, og derfor er vi for fritt nivåvalg.

Faget som flest stryker i

Matte er et basisfag som mange synes er vanskelig, og er det faget flest stryker i. Undervisning lagt på et gjennomsnittsnivå gjennom grunnskolen, har for mange vært for vanskelig, og dermed økt sjansen for at elever faller av.

Elevene som har tatt faget lett på ungdomsskolen derimot, kan ha fått på et sjokk på videregående grunnet en tilnærming langt mer teoretisk enn tidligere.

Mange vet allerede før de starter på videregående hvilken type matte de vil ha. Om de som ville, kunne få en praktisk tilnærming allerede fra barneskolen, kunne dette hjulpet for både læring, og mestringsfølelsen.

Valg av nivå er testet ut

De elevene som derimot synes at faget blir for lett, bør få muligheten til å få undervisningen lagt på et vanskeligere nivå. Valg av nivå i matte har blitt testet ut på en videregående skole i Trondheim der andelen som strøk i faget falt fra 10–15 prosent til nesten 0.

Denne forskningen gikk ut på å tilpasse undervisningen innad en klasse, der alle elevene tok de samme prøvene, men tilnærmingen gjennom undervisningen var ulik.

Motstanderne av fritt nivåvalg, mener at dette kommer til å føre til dårligere selvfølelse blant de som synes faget er vanskelig. Det er nettopp de som sliter med dagens undervisning som nettopp vil tjene på en nivåinndeling.

Tempoet som eleven trenger

Ved å være i en gruppe med mennesker på likt nivå, kan læreren gå fram i det tempoet elevene trenger. Dette gjør også at læreren får sett bedre hvordan elevene ligger an i faget.

For Unge Høyre er det viktig at alle skal ha lov å lykkes. Om man skal kunne lykkes i skolen, er det viktig at man har en undervisning som er tilpasset hver enkelt elev.