Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke et luftslott, men vi er heller ikke i mål | Bjørn Harald Blaker

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå står mye på spill. Det handler om vår region sin utvikling, og det handler om tillit til våre folkevalgte politikere, med regjeringen som den avgjørende premissgiveren. Alt avhenger av hvordan den ferdige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 blir håndtert.

Mandag ble reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16) overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det skjer litt forsinket, som følge av behov for å behandle hele 344 høringsuttalelser. Til tross for forsinkelsen skal prosjektet være klart til byggestart i 2021, om regjering og storting vil.

LES OGSÅ:

For, det er vilje det står på nå. Vilje og gjennomføringsevne. Det snaut fire år siden Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide serverte togkake på Sundøya. Ambisjonen da var byggestart i 2019. Flere utsettelser har skapt usikkerhet. Samtidig har regjeringen holdt fast ved ambisjonene, og avfeid skeptikernes frykt for både framdrift og faktisk realisering.

Nå er det opp til politikerne. De har fått både reguleringsplanen og kostnadsoverslaget på 33,9 milliarder kroner. Nå mangler vedtak og økonomisk bevilgning. Reguleringsplanen skal etter planen behandles til høsten.

Vi skal være bevisste på at regjeringen har hatt høye og prisverdige ambisjoner for utvikling av infrastruktur. Kanskje har de også vært for ambisiøse, for alt skal også kunne finansieres. Derfor blir det kamp om plass i prioriteringskøen, helt til siste vedtak. Det jobbes intensivt fra interessegrupper i hele landet nå, og ingenting er avgjort før vedtakene er fattet. Det understreker nok en gang viktigheten av å jobbe godt med påminnelse om de gode argumentene, fra Bergen til Oslo, i mange måneder til.

Tre viktige områder gjenstår i reguleringsplanen: Bruløsning ved Mælingen, størrelse på utfylling ved Sundvollen, og det lokalt ønskede krysset på E16 ved Helgelandsmoen. Her, som i planen for øvrig, skal næringsinteresser, miljø og totaløkonomi balanseres. Vårt råd er å legge til grunn effektene i et 100-årsperspektiv. Vis evne til å gjøre investeringer i dag som blir riktig for framtiden.

Nå settes altså politikernes troverdighet på praktisk prøve. Nye utsettelser vil rokke ved tillitsfundamentet demokratiet er bygget på. Nå trenger vi en avklaring på om alle styrings- og vekstsignalene regionen har fått er til å stole på.

Det ligger langt mer enn 33,9 milliarder kroner i potten. Det handler om tillit. Inntil noe annet mot formodning skulle skje, har vi tillit til at de står ved sine ord, og ikke serverer luftslott og togkake som del av et politisk spill.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.