Malawi er et land på bunnen av alle statistikker som Norge topper. Et land der bønder mister avlinger i flom eller tørke, og nesten halvparten av alle barn ikke vokser som de skal før fylte fem år på grunn av sult. Malawi er et land hvor utfordringene står i kø. Men det finnes en spire til håp.

Unge mennesker har engasjert seg stort i klimakampen i hele verden, og at unge mennesker kan flytte fjell har vi mange eksempler på.

Her i Norge så vi det på nært hold da konfirmanter gjennom kreative påfunn samlet inn store summer for å bedre livsvilkårene for verdens fattigste under fjorårets fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp.

En enorm forskjell

Ungdommens entusiasme og optimisme resulterte i konkrete handlinger som utgjorde en enorm forskjell for nær 94.000 mennesker. Dette er vi uendelig takknemlige for!

Alefa er fem år gammel og en håpsspire i Malawi. Hun går på førskole og får vann og grønnsaker fra hagen bak skolen. Klimaendringene treffer hardest blant fattige, og i Malawi bidrar de til tørke og stor usikkerhet i tilgangen på mat og vann.

Men i hagen bak skolen til Alefa får foreldrene hennes opplæring i bærekraftig og motstandsdyktig jordbruk, slik at de kan få forutsigbare avlinger, også i fremtiden. Alefa får sunn mat hver eneste dag og sannsynligheten for at hun vil få seg utdanning øker med hver gode avling. Det nytter å hjelpe. Det nytter å iverksette klimasmarte løsninger.

Styrker bøndenes kunnskap

En av løsningene er å styrke bøndene gjennom kunnskap, ny teknologi og tilgang til gode såkorn og gjødsel. En av dem som jobber med dette, er Takondwa Phanga (26). Han er agronom, og ansatt i Kirkens Nødhjelp.

Hver uke hjelper han over 200 bønder gjennom opplæring i nye jordbruksmetoder, blant annet gjennom å bruke drypp-irrigasjon som vanningsmetode. Drypp-irrigasjon bidrar til større og sikrere avlinger på mindre areal og krever mindre bruk av vann.

Det handler bokstavelig talt om en dråpe av gangen. Bønder som tidligere høstet én avling i året, kan nå få 3-4 avlinger i året med den nye metoden. De som er med betaler ca.100 kroner for opplegget, og får en startpakke bestående av vannslanger, gjødsel og kvalitetssåfrø. Til gjengjeld kan de brødfø familien med en sikker matkilde i en uforutsigbar tid.

Konfirmanter ut med bøsser

3. til 5. april skal 40.000 konfirmanter, barn og voksne ut med bøsser og spre håp om at vi i fellesskap kan endre liv, landsbyer og land. I Malawi er det håp i en dråpe vann – og det er håp i hver krone vi gir.

Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2022 har vi alle muligheten til å gi malawiere muligheten til å skape bærekraftige liv og samfunn, og både små og store bidrag er med på å utgjøre en forskjell.

Til alle dere som skal ut med bøsser, i Tunsberg og resten av Norge, takk for at dere engasjerer dere for andre! Takket være dere kan Kirkens Nødhjelp fortsette arbeidet med å utruste mennesker til å stå sterkere i møte med klimaendringene. Til alle andre, vi håper at du vil stå sammen med oss og ta vel imot bøssebærerne 3. – 5. april.

Det er håp

Sammen kan vi sørge for at Alefa og alle håpsspirene i Malawi kan vokse, gro og skape en bærekraftig fremtid for seg selv, landet og familiene sine.

Det er håp - også i én dråpe vann!