Gå til sidens hovedinnhold

Det er dette som foregår i vårt parti | Hole KrF

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eva Bekkelund-Eriksen spør hva som foregår i Hole KrF. Det kan vi egentlig svare på med én kort setning:

Vi skiller mellom den politiske saken om minnesmerket på Utøyakaia og klagesaken om minnesmerket. Etter vår mening er det en ryddig måte å håndtere de to sakene på.

I kommunestyrers møte i mai stemte vi imot reguleringsplanen fordi vi mener det planlagte minnesmerket er for dominerende og vil få for store helsemessige konsekvenser for beboerne i nærheten.

Det standpunktet har vi fortsatt!

Skiftet mening

Bekkelund-Eriksen påstår at vi har skiftet mening flere ganger, men det har vi gjort bare én gang: Da forslaget til minnesmerke kom for snart ett år siden støttet vi plasseringen, men bemerket at utformingen er for dominerende.

Etter å ha sett på alternativer og satt oss enda mer inn i konsekvensene, snudde vi i saken og stemte imot reguleringsplanen nå i mai. Vi foreslo også at det skal gjennomføres en helsekonsekvensutredning før byggestart. Det fikk vi ikke flertall for.

Les også

Opprettholder vedtak om minnested: – Blir feil å si at vi har lyktes

Klagesaken er derimot ikke en politisk sak. Den handler om hvorvidt kommunen har håndtert saken i tråd med gjeldende lovverk for konsekvensutredning av reguleringsplaner.

Vi kan ikke se at det er kommet fram nye opplysninger, og kan ikke ut ifra vårt ståsted se at kommunen har forsømt seg etter loven, selv om vi mener det burde vært utført en helsekonsekvensutredning.

Helsekonsekvensutredning

Kommunen har vurdert saken i henhold til de lover og regler som foreligger, og de råd og anbefalinger kommunen har fått fra ekstern ekspertise.

Spørsmålet om helekonsekvensutredning, habilitet m.m. vil være en del av fylkesmannens behandling av klagen.

Det ville være uryddig av KrF å stemme imot rådmannens innstilling til klagesaken kun fordi vi er imot reguleringsplanen.

Les også

Naboer til 22. juli-minnesmerke går til søksmål mot kommunen

Klagesaken handler ikke om plassering eller utforming av minnesmerket, men om det er gjort saksbehandlingsfeil i kommunens behandling av saken fram mot flertallsvedtaket.

Om det skulle vise seg at fylkesmannen og/eller rettsinstans gir medhold i hele eller deler av klagen, vil vi forholde oss til det, og få mulighet til å jobbe videre med saken.

Ønsker ikke økt konfliktnivå

Vi ønsker ikke å bidra til et økt konfliktnivå om minnesmerket. Denne saken er vanskelig og kompleks, og det er flere hensyn å ta: behovet for et nasjonalt minnesmerke og hensynet til både skadde, etterlatte og pårørende, redningsmannskap og beboere.

Og så en kommentar til slutt: KrF bygger sin politikk på kristne grunnverdier slik de gis uttrykk for i Bibelen: Det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Dette forplikter oss, og vi fører vår politikk med disse verdiene som basis. Det innebærer at vi setter mennesker og miljø i sentrum for vår politikk, og vil føre en forsvarlig forvaltning i vid forstand, også i forhold til hvordan vi angriper saker på ulike nivå og med ulik status.

Vi blander ikke politikk og religion, slik Bekkelund-Eriksen påstår.

Vi bruker aldri skriftsteder i Bibelen som argumentasjon, men bruker de tre grunnverdiene som en veiler og inspirasjon når vi tar stilling til saker.

Kommentarer til denne saken