Både hastighet og stabilitet er varierende. Man opplever også at eksisterende nett ikke utbedres etter uvær.

I den digitale verden er tilgangen til raskt og stabilt internett en nødvendighet. Skolen blir digitalisert, offentlige tjenester blir digitalisert og det meste av kommunikasjonen skjer via internett.

Vi i Senterpartiet mener at man skal ha et stabilt og raskt internett uavhengig av bosted i Ringerike. Dette gir mulighet for å bo, leve og drive bedrifter i hele kommunen. Hvis ikke vil vi oppleve et digitalt klasseskille.

Ringerike er også en stor hyttekommune. Dette er også en gruppe som ønsker raskt nett.

Vi mener at Ringerike kommune umiddelbart må gjennomføre en kartlegging av internettdekningen i kommunen. Tettsteder og grender må kartlegges. På bakgrunn av en slik kartlegging må vi jobbe aktivt for å få statlige midler til å bygge ut nett i områder hvor kommersielle aktører ikke finner det lønnsomt.

Hans-Petter Aasen

Gruppeleder

Ringerike Senterparti

 

At kommunen jobber proaktivt i en slik sammenheng er etter vår oppfatning en viktig del av kommunens rolle som samfunnsbygger. Hvis ikke kommunen selv har oversikt over internettilbudet i kommunen, – hvem skal da ha det? Vi vil ikke ha et digitalt klasseskille i Ringerike.

Dette arbeidet må påbegynnes allerede i høst. Her er det ingen tid å miste.

LES OGSÅ: Hønefoss er ikke en by for høyhus | Hans-Petter Aasen (Sp)