«Kjempetall for Vinmonopolet etter flytting til Kuben: - Økte salget med tre millioner kroner».

Jeg skulle av hele mitt hjerte ønske det var med et «dessverre» i denne setningen. For dessverre økte salget til Vinmonopolet med tre millioner kroner.

Dette er en tragisk sak. For om salget har økt med tre millioner kroner, har alkoholbruken økt med omtrent 25prosent fra året før og alkoholproblemene har potensielt økt med det samme.

Ubehagelige opplevelser

Antall redde barn og ubehagelige opplevelser grunnet alkohol har økt med det samme. Det er avgjørende at vi husker på det.

Jeg tenker på barna. Vi vet at opp mot 100.000 barn vokser opp i et hjem der minst en forelder misbruker alkohol, og mørketallene er skremmende store.

Tre millioner kroner i økt omsetning hos Vinmonopolet, er tre millioner kroner til usikkerhet og utrygghet for barn og unge. Det er enormt dårlig brukte penger og det er ikke en gladsak.

Økt alkoholsalg, øker mulige tilfeller der barn og unge ikke blir sett, hørt, møtt og lyttet til på den måten de trenger. Det er ikke det barn og unge trenger etter snart et år med usikkerhet, avlysninger og en annerledes hverdag. Tvert imot.

Ditt og mitt ansvar

Ditt og mitt alkoholbruk – og konsekvensene av det - er ditt og mitt ansvar. Nettopp konsekvensene må vi være oppmerksomme på.

For det ligger makt i muligheten til innflytelse, og vi har derfor et ytterligere ansvar for konsekvensene vårt alkoholbruk har ovenfor barn og unge.

Jeg spiser mer godteri når det står på stuebordet, enn om mamma har gjemt det bort i en hemmelig skuff. Tilgjengelighet øker forbruk.

Det har vi nå på nytt fått bekreftet at også stemmer med alkohol. Kanskje det ikke var så lurt å flytte Vinmonopolet til Kuben?

Flere som drakk mer

Uavhengig av årsakene til økningen, er resultatet det samme: I distriktet vårt i 2020 var det både flere som drakk og noen som drakk mer.

Vi har et alkoholproblem når Vinmonopolet økte omsetningen sin med 25 prosent på et år.

Kanskje ser vi ikke konsekvensene så tydelig, men stille gråt fra et utrygt barn er vanskelig å se.