Vi i Ringerike Høyre valgte å være ansvarlige. Det samme gjorde Arbeiderpartiet, Frp og KrF. Ingen av oss ønsker å se Ringerike kommune i Robek igjen. Derfor valgte vi å inngå et valgteknisk samarbeide, og sørge for at kommunen fortsatt driver økonomisk forsvarlig.

To uærbødige påstander

Jeg våger meg på to uærbødige påstander om partiet som har flest representanter i kommunestyret etter valget, Ringerike Senterparti.

Uærbødig påstand 1: Det var helt bevisst av Senterpartiet å framsette 17 krav for et eventuelt samarbeide med enten Ap eller Høyre etter valget. Ikke alle, men noen av kravene var absolutte, som omgjøring av vedtaket om å legge ned Hønefoss skole.

Senterpartiet visste at verken Ap eller Høyre kunne gå med på å omgjøre vedtaket allerede i høst, og allerede i neste års budsjett sette av penger til rehabilitering. Senterpartiet visste at både Ap og Høyre ville velge å være ansvarlige. Dermed kunne partiet kjøre på med skolesaken i valgkampen i trygg forvissning om at de ville slippe unna, men samtidig kapre velgere.

Uærbødig påstand 2: Hans Petter Aasen puster lettet ut. Han slipper å bli ordfører, og slipper å måtte følge opp alle Senterpartiets kostbare valgløfter.

Desentralisert = dyrt

Det er nemlig ikke bare Hønefoss skole Aasen og Senterpartiet vil bruke penger på. Programmet er fullt av saker og tiltak som koster penger, men det står svært lite om hvordan dette skal betales. Partiet ser bort fra vedtaket om at 70 prosent av befolkningsveksten skal komme i Hønefoss og 30 prosent i de prioriterte tettstedene.

Senterpartiet ønsker vekst ikke bare på Nes, Hallingby, Tyristrand, Heradsbygda og Haugsbygd (de prioriterte tettstedene), men også på Ask, Veme, Ringmoen, Åsbygda, Nakkerud, Strømsoddbygda og Åsa. For å få økt tilflytting til distriktene ønsker Senterpartiet at det innføres et støttebeløp til unge som vil bosette seg i distriktene.

Alle disse som blir betalt for å bosette seg spredt skal selvfølgelig også ha tjenester som barnehage og skole og andre servicetilbud nært seg.

Dette vil koste kommunen dyrt. Desentralisert drift er dyrt. Og bare for å ha nevnt det, så ønsker partiet at kommunen skal sette av millionbeløp årlig til alle frivillige og gode formål i kommunen. Noen som kom til å tenke på ordet populisme?

Slapp virkelighetsorientering

Hvordan dette skal betales virker uklart. Senterpartiet ramser opp flere titalls helt konkrete tiltak og formål som skal få penger av kommunen, men det er mer uklart hvor pengene skal komme fra.

Da snakker partiet om «å arbeide for» og «å legge til rette for» uten å være like konkrete som når det gjelder å bruke penger. Hans Petter Aasen var ikke til stede under første del av folkevalgtopplæringen for det nye kommunestyret.

Det var heldig for han. Da slapp han å høre rådmann Tore Isaksen redegjøre for kommunens økonomiske situasjon. Det var en virkelighetsorientering for alle oss som var til stede.

Hvor skal Sp ta pengene fra?

Det virker som det særlig er løftet om fortsatt drift av nedslitte og helsefarlige Hønefoss skole som har trukket mange velgere til Senterpartiet.

Nå går det ikke slik, og særlig er det en gruppe som puster lettet ut. Det er rektorene ved alle de andre skolene i Ringerike. De har vært redde for at fortsatt drift ved Hønefoss skole ville tvinge dem til å stramme livreima enda ett hakk inn.

Det kunne være interessant å få vite hvordan Hans Petter Aasen og Senterpartiet hadde planlagt å betale for alle sine valgløfter. Hvilke budsjettposter ville de skjære ned på for å skaffe penger?